Tänka fritt är stort men tänka rätt är större…?

Uppsala universitet

Här kommer ett nytt inlägg på tema genusvansinne. Jag trodde för inte alls länge sedan att jag fortfarande kunde kalla mig för feminist, att de mörkerkrafter som numera tycks florera på landets institutioner(inte de vårdande, utan de utbildande dessvärre), var en liten och förhållandevis maktlös minoritet inom en större massa av hyfsat balanserade människor. Det har visat sig vara mycket annorlunda än jag trodde och ordet feminist är i mitt tycke, med allt som det påstås innefatta, obrukbart om man vill hävda alla individers lika rättigheter och skyldigheter. Feminismen har, med företrädesvis utvecklingen av genusteorin i främsta ledet, blivit ett instrument för diskriminering, vetenskapsförakt, ideologidriven implementering av ovetenskapligheter i undervisningen (från tidig barnomsorg och förskoleverksamhet till universitetsnivå) och därmed något som jag näppeligen kan ställa mig bakom. Det kan visst vara motiverat att seriöst forska kring kön och olika maktstrukturer som ett ämne inom t ex antropologi, sociologi eller historia, men när man som ett exempel börjar kräva att läroböcker som används i fysikundervisningen ska vara författade av lika många kvinnor som män, har rationalitetens och vetenskaplighetens gränser passerats för länge sedan. När jag sedan läser i feministisk kunskapsteori om att man vill förkasta den existerande vetenskapen inklusive dess metoder, eftersom de är uppbyggda till stor del av män, då vill jag inte befatta mig med begreppet med tång. Detta och många andra galenskaper finner man i ett dokument från Projektgruppen för genuscertifiering vid Lunds universitet. Denna grupp leds av professor Tiina Rosenberg.

Frankie Fouganthin – Eget arbete
Tiina Rosenberg intervjuas efter presskonferensen den 4 april 2005 då Feministiskt initiativ (Fi) kunggjorde sitt bildande. / Wikipedia / CC BY-SA 4.0

Tiina Rosenberg

I rapporten står om genusbegreppet:

"Kvinnligt och manligt uppfattas i genusteoretiska sammanhang som sociala och
kulturella fenomen, föränderliga i tid och rum. Genus är följaktligen ett analytiskt
begrepp som ligger till grund för ett kunskapsområde som uppehåller sig kring frågor
om hur uppfattningar om kön konstrueras och reproduceras i en samhällelig kontext."
"Genusforskning utgår från att förståelsen av det som till vardags kallas kön skapas i en
ständigt pågående social process i vilken individ-, organisations- och samhällsnivån
samverkar."

Observera alltså att genus inte har någonting med ditt biologiska kön att göra, utan är en tankekonstruktion. (Vad menas med rum i sammanhanget förresten, förutom att det låter vetenskapligt)?

Exempel på kriterier för att bedöma undervisningen för genuscertifiering:

Genusmedveten undervisning
Rummet
• Beaktas samtalsklimatet (samtalston och talutrymme) avseende genusaspekter?
• Finns det en medveten och systematisk strategi för varierande gruppindelning?
• Uppmuntras studenter att uppmärksamma genusfrågor (t ex genom
”genusombud”)?
Lärare i undervisningen
• Reflekterar läraren över sin och studenternas roll ur ett genusperspektiv? (Vem
läraren är i relation till studenterna och vilken makt och möjlighet hon/han
har att påverka uttryck för maktstrukturer i undervisningssituationer.)
• Reflekterar läraren över hur kvinnors respektive mäns frågor och
kommentarer tas upp och bemöts?
Undervisningens form
• Används varierande undervisningsformer för att tillgodose studenters skilda
lärstilar?
• Tas studenters erfarenheter tillvara i undervisningen?
• Används både “hon” och “han” i exempel och resonemang? 7
• Vilket språkligt tilltal och val av ord, liknelser och modeller används i
undervisningen?
• Ges tillfälle för lärare och studenter att ta upp och diskutera t ex:
- Hur talartid fördelas mellan kvinnor och män?
- Hur kvinnors respektive mäns frågor och kommentarer
bemöts?
- Härskartekniker och bekräftartekniker?

(När jag läser detta och konstaterar en underrubrik som heter rummet, infinner sig misstanken att rummet i genusteorin uppfattas som ett rum. Alltså vardagsrum, sovrum, den sorten. I fysiken är rum någonting helt annat. Jag rekommenderar alla genusteoretiker att gå en elementär kurs i till en början: fysik, matte och mekanik). Annars tror jag att ni pratar om samma rum/tid som finns i fysiken och inte er vardagsrumssoffa.

I rapporten står om undervisningen:

Genusperspektiv i undervisningen
Kursplaner
• Problematiseras kvalitetskriterier och lärandemål med avseende på genus?
• Har kursplaner och andra styrdokument setts över med avseende på genus och
har detta synliggjorts för studenterna?
Kurslitteratur
• Är författarna av kurslitteratur såväl kvinnor som män?
• Används litteratur som explicit analyserar ämnet ur genusperspektiv?
• När litteratur används som saknar ett genusperspektiv, problematiseras den då
i undervisningen?
• Är kurslitteraturen fri från uttryck för sexism, homofobi och rasism?
Lärares kompetens
• Har lärare genomgått utbildning avseende genusperspektiv i undervisning och
genusmedveten undervisning?
• Har lärare kunskap om genus som begrepp, perspektiv och forskningsområde?
• Är lärare bekanta med genusforskning som knyter an till det ämne som
undervisas?
Undervisningens innehåll
• Genomsyrar genusperspektiv undervisningen?
• Problematiseras etablerade begrepp, teorier och metoder med avseende på
genus?
• Används konkreta exempel i undervisningen som aktualiserar genusfrågor?
• Tas relevanta frågor om genus upp i examinationen?
Studenterna
• Hur upplever studenterna genusperspektiv i undervisningen?

Om undervisningsmaterialet saknar genusperspektiv ska detta alltså problematiseras. Ok, elläran (min förhatliga sista tenta); sker elektronvandring på ett annat sätt i ett genuscertifierat universum? Blir en resistors egenskaper avgörande annorlunda i detsamma? Vågornas utbredning kanske inte alls följer samma mönster i den genuscertifierade världen? Om man ska utgå från den feministiska vetenskapsteorin så är ju alla dessa kända kunskapsfält förkastliga. Som feminist ska man anamma tillfälliga och partikulära sanningar. All strävan efter mesta möjliga objektiva sanning är manligt och därmed förkastligt.

Rapporten finns här (prova t ex att byta ut ordet genus mot ariskt eller kommunistiskt, andra ideologibaserade tankekonstruktioner):

http://www3.lu.se/pers/Jamstalldhet/genuscertifiering_080331.pdf

Bild föreställande en tecknad kvinna som leende håller upp en en pistol och med texten ”Not gay as in happy but queer as in fuck you”

I en annan del av genusvärlden läser jag i Ulrica Engdahls avhandling Att vara den/som ’en’ är… om vikten av allas rätt att få välja sitt kön själv. Där menar man att myndigheter bör ges skyldighet att t ex utfärda pass med det kön individen önskar ha. Avhandlingen finns här:

http://www.avhandlingar.se/avhandling/12ae5f5761/

Nu undrar jag hur man då t ex fördelar talartiden rättvist i gruppen? Baserat på uppdelningen män och kvinnor? Upprättar man först en lista på vilka kön man har i klassen och här utelämnas ju könet hen? Diskriminering? Eftersom nu genus är en tankekonstruktion och inte det biologiska könet. Ena veckan kanske man har 35 % elever som identifierar sig som kvinnor, 43 % elever som identifierar sig som män och resten identifierar sig som hen. Andra veckan/dagen/eftermiddagen kan könsfördelningen vara annan. Ska man då uppskatta talartiden proportionerligt mot veckans/dagens/eftermiddagens könsfördelning?

Jag vill inte förringa problematiken som många sk transpersoner med all säkerhet upplever och är den första att kämpa för allas rätt att vara de individer de är, utan att bli diskriminerade (gäller även män). Jag tror också att många som sysslar med genuscertifieringar och annat säkert vill göra gott och även tror att dom gör något gott, men den här vägen av ideologiskt baserad, fullkomlig träskvandring och oventenskaplighet är inte rätt metod.

Meme föreställande en transkvinna och texten: ”If you, a cafab trans person, won´t go to a women´s space to talk about trans people how will we get a trans perspective? how dare you suggest we invite a trans ”woman”!”

Om Susanna Holmén Waris

Susanna Holmén Waris, född 1968 i Salo, Finland, civilingenjör från KTH och frilanskonstnär som arbetar inom järnvägen. Bloggen handlar om allt från konst, politik och vetenskap till mode, humor och personliga erfarenheter. Välkommen!
Det här inlägget postades i blodtryckshöjare, feminism, genusvetenskap, politik, pseudovetenskap, vetenskap och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

9 svar på Tänka fritt är stort men tänka rätt är större…?

 1. Micheles skriver:

  Ja vad skall man säga. Begreppet feminist har smutsas ned av falsk vansinnig ovetenskaplig genusperspektiv. man kan vara elak att är du heterosexuell man/kvinna är du fel i genusvärlden. Happy gay är mera rätt tänkt så att säga. visserligen struntar 98% av världens människor i genusperspektiv. Men det är ändå dumt att universitetsvärlden får dras med Tiinas falska ideologi.

 2. Susanna Varis skriver:

  Jag kan tillägga att under mina år på KTH blev jag mycket väl bemött och omhändertagen. Jag älskar KTH fortfarande och håller de människor jag träffade högt i mitt sinne. Visst var det en tuff och krävande utbildning, men det var också det jag ville ha, det bästa av det bästa.

 3. Ulf skriver:

  Självklart viker en partikel, t ex en elektron, av från sin givna bana om man lägger till ett genusperspektiv på tillvaron. Elektronen kommer då att göra en extra loop i en elipsform för att därefter snurra runt några varv som i en åtta. Nej, skämt åsido dessa galenskaper som kallas genusteori är och förblir en galenskap som är en sorglig värdemätare på hur vårt samhälle mår egentligen. När man ser att dessa krafter både har resurser i form av statsstöd, och makt i form av inflytande över andra institutioners interna angelägenheter då blir man mörkrädd.

 4. Pingback: För övrigt önskar jag… | Susanna's Crowbar

 5. Pingback: Ofrivillig underhållning | Susanna's Crowbar

 6. Pingback: Christer Christensen vs. WikiLeaks | PROFESSORS BLOGG – Science, Culture & Human Rights For All

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.