Rodin på Nationalmuseum/Konstakademien

Trots de chockerande händelserna i Paris igår, där i nuläget mellan hundra och tvåhundra människor dödats och ännu fler skadats i en rad olika, samtidiga attentat, beslöt vi oss att hålla oss till vår tidigare bestämda plan att åka in till Stockholm för att avnjuta lite konst. Planen hade förstås reviderats, då flera av oss är halta och lytta och på olika sätt sjuka, men konst skulle vi åtminstone se. Det gäller att, trots att omvärlden rasar på olika sätt, hålla fast vid sitt liv och göra saker man uppskattar. Rädslan och oron får inte ta överhanden. Jag tyckte att Rodin, med sin enastående förmåga att skildra starka känslor inuti människokroppar och som varandes fransman, passade dessutom utmärkt en dag som denna, då Frankrike och de drabbade upptar våra tankar. François-Auguste-René Rodin, föddes 12 november 1840 i Paris.

Zürich_-_Kunsthaus_-_Rodin's_Höllentor_IMG_7384_ShiftNMånga av skulpturerna i utställningen kretsar kring Helvetesporten, som dock bara fanns med på bild. Foto från Wikipedia: La Porte de l’Enfer (The Gates of Hell) by Auguste Rodin situated at the Kunsthaus in Zürich (Switzerland)

DSC_0081-50

DSC_0075-50-text DSC_0076-50 DSC_0077-50-textDSC_0078-50-textDSC_0079-50 DSC_0082-50-textTänkaren. Brons, nr 6.

DSC_0083-50-textRodin blev inte riktigt accepterad i de finare konstsalongerna till en början och han kom inte in på de mest erkända skolorna. Han hittade dock en egen nisch i beställningsarbeten och porträtt. Jules Dalou och Victor Hugo.

DSC_0084-50Moderskan bland skulpturerna.

DSC_0086-50-textNymfer. Skulptören själv på bild i bakgrunden.

DSC_0087-50-textDen förlorade sonen.

DSC_0088-50-textHette denna Sorgens ansikte?

DSC_0089-50-textHonoré de Balzac.

DSC_0090-50-textEn samling skulpturer av nordiska skulptörer som haft samröre med Rodin fanns också med på utställningen. Här syns Carl Eldhs Omfamning i bakgrunden och Johan Teodor Lundbergs Stranden och Vågen i förgrunden.

DSC_0093-50-textTorso.

DSC_0094-50-textDenna skulptur, Meditation, fanns i ett antal varianter. Ingen av poserna gav något meditativt intryck enligt mig, snarare verkade figurerna vrida sig i plågsamma mardrömmar eller kanske någon slags extas. Rodin arbetade under vissa perioder mycket med en slags halvfärdig finish, där exempelvis skrovliga kanter efter former finns kvar. Han ville synliggöra skulpterandets process i det färdiga verket.

Jag har tidigare sett en samling stora Rodin-skulpturer på MoMA i New York. Denna utställning bestod mest av medelstora och mindre verk (säkerligen på grund av logistiken), men var mycket informativ och mångsidig. Det var trevligt med de små sitthörnor där man kunde vila sina ben och samtidigt känna på ett antal små skulpturer som fanns monterade vid dem och som just var till för att kännas på. Konsten får sällan vidröras, så detta var ett trevligt grepp.

Publicerat i Konst, kultur, Utställning | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , | 5 kommentarer

Jag – en inspiration?

Min vän och konstnärskollega, Fredrik Sköld, omnämner mig som en inspiration i denna artikel:

skold-151113Utställningen Sova i grupp möter Absurdis Circus på Multeum i Strängnäs.

skold-01Foto: Fredrik Sköld

Fredrik, som jag känt sedan Myspace-tiden någon gång 2007, har på senare år utvecklats med stormsteg och gör riktigt spännande konst:

skold-02skold-03skold-04skold-05Några exempel ur Skölds produktion. Foton: Fredrik Sköld

fredrikskold01Jag och Fredrik är seriösa på förra årets Affordable Art Fair i Stockholm.

Tack Fredrik! det är så klart roligt att kunna inspirera!

Publicerat i Affordable Art Fair, Konst, kultur, lowbrow, skräckkonst, Utställning | Etiketter , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Rädslan för rädslan

apo-pekka-stålnackeFoto: Pekka Stålnacke

Ingen har väl undgått den bekymmersamma situationen för landet med en regering som inte verkar begripa att dess jobb är att regera (inte enbart att inneha makt) och särskilt det lilla, utopiska och sekteristiska partiet som ingår däri och vars idealistiska perspektiv på omvärlden nu lett till en invandring av aldrig tidigare skådat slag och magnitud. Jag har inte skrivit mycket om detta, mest för att jag känt mig handfallen inför situationen och för att andra saker har krävt min uppmärksamhet. Först under de senaste månaderna har det dels blivit möjligt att tala om dessa ”volymer” av människor utan att få en rasiststämpel i pannan och under senaste veckorna har förslag, som när de tidigare har lagts, blivit klassade som reaktionära och rasistiska och vars läggares människosyn blivit ifrågasatt. Nu verkar många inse att det kanske inte var möjligt för Sverige att ha fullständigt öppna gränser och fri invandring.

Det finns säkert en hel del idealism bakom mångas agerande och vilja att hjälpa alla som lider av nöd, men från min horisont är politiken sällan så naiv och godhjärtad. Det må låta konspiratoriskt, men jag tror att socialdemokratin, som den maktorganisation i brist på visioner och med en allt minskande traditionell arbetarbas och allt ökande, modern bidragstagarbas inte alls skulle tacka nej till en och annan miljon nya väljare. S har omvandlats till ett frälse, en organisation där makten är allt och karriärerna ärvs neråt i generationerna. Vad göra när det egna frälsets maktbas sakta försvinner och när man inte längre har visioner för den medelklass som sprungit ur den arbetarklass man tidigare företrädde?

Högern, framför allt den mest liberala falangen, vill gärna se välfärdsstaten nedmonterad och devisen ”var och en sin egen lyckas smed” förverkligad. I den frihetliga andan vill man inte se en begränsande nationalstat. Alla ska kunna söka sin lycka var än de vill. Att tillåta fri invandring från främst fattiga delar av världen är ett effektivt sätt att få det första målet avklarat. Inte ens vänstern kan beskatta folket så mycket att transfereringssystemen kan hålla för det tryck som kommer att uppstå på dem.

Det är nämligen ingen tillfällig topp som föranleds av Daesh härjningar i Mellanöstern. En del människor kommer därifrån just nu, men majoriteten kommer från andra håll och den tilltagande trenden kommer att vara just detta: fattiga människor som nu söker sig till de rikare delarna av världen. Många kommer till Sverige eftersom de här har en förankring och har vetskap om att Sverige är generöst. Jag funderar själv på tillflyktsorter och vad tänker väl jag på först: Finland. Självklart skulle jag försöka flytta dit där jag har anknytning och släkt.

Om det finns annat spel bakom kulisserna bakom den historiskt stora invandringsvågen ska låtas vara osagt, men jag ställde frågan om den öppnade kranen i ett tidigare inlägg.

asylsökande-151105Vad hände egentligen i april-maj? Källa: Migrationsverket

Per Gudmundsson i SvD:

”Migrationen i globaliseringens spår är en lika omvälvande utveckling som någonsin industrialiseringen eller urbaniseringen. Det vore fåfängt att tro att den skulle avta. När välståndet stiger och kommunikationerna blir bättre kommer allt fler att röra på sig.

Enligt FN:s befolkningsprognos kan vi vänta oss att bli 9,7 miljarder människor på klotet år 2050. Särskilt i de fattigare delarna av världen ökar befolkningarna. Länder som redan i dag är ursprung till stora flyktingströmmar växer kraftigt. Exempelvis väntas Somalia gå från 10,7 till 27 miljoner år 2050. Afghanistan går från 32,5 till 55,9 miljoner.”

[…]

”Ett tydligt exempel är de ensamkommande unga asylsökarna. För bara ett decennium sedan kunde de räknas i hundratal. För att inte utsätta barn för samma hårda process som mötte vuxna asylsökare skapade vi ett mer generöst regelverk för omyndiga. Följden har blivit att antalet ensamkommande i år kan uppgå till 40000. Ett Kalmar. Lejonparten är ynglingar från Afghanistan. Kostnaderna har växt explosionsartat. Vid slutet av Migrationsverkets prognosperiod, 2019, riskerar enbart kommunersättningarna för ensamkommande uppgå till 30 miljarder kronor. Det motsvarar nästan hela biståndsbudgeten.”

Den senaste månaden har det kommit i genomsnitt 2000 personer per dag till Sverige. Förra veckan sökte 10 201 personer asyl i Sverige. Tillfälliga (10 dagar) gränskontroller har nu upprättats och antalet sökanden lär dämpas något, men av de personer som redan befinner sig i landet har många inte ens sökt asyl och många ”försvinner”. De lagar och regler som förbinder Sverige att ta emot flyktingar finns på Migrationsverkets sida (länk) och är, som synes, många. FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna kom till strax efter andra världskriget, 1948:

”Artikel 14
1. Var och en har rätt att i andra länder söka och åtnjuta asyl från förföljelse.
2. Denna rätt får inte åberopas vid rättsliga åtgärder som genuint grundas på icke-politiska
brott eller på gärningar som strider mot Förenta nationernas ändamål och grundsatser.”

(Randanmärkning: hur stämmer Artikel 16 pkt 3 överens med den i Sverige så populära normritiken?

”3. Familjen är den naturliga och grundläggande enheten i samhället och har rätt till samhällets och statens skydd.”)

Här talas det om en hel uppsjö av rättigheter för människor och de som är skyldiga att upprätthålla dessa rättigheter är framför allt, staterna som skrivit under konventionen. Det finns många skäl för asyl och extra många i Sverige, som har än mer vida åtaganden enligt sin egen lagstiftning. Men kan man verkligen tala om asylskäl när fattiga människor söker sig till de rika länderna? Har den rika delen av världen skyldigheter gentemot den fattiga? Den här frågan, hur obehaglig den kan tyckas, kommer att bli brännhet inom snar framtid och vi bör formulera bra svar på den. Något säger mig att det svenska debattklimatet, trots ett antal kovändningar i åsiktskorridoren på sistone, inte är moget för det.

apo-madness-of-swedenUr utställningen Madness of Sweden

Fler människor i Sverige skulle inte med nödvändighet behöva betyda problem, tvärtom, om vi hade den starka bas av stora industrier där det kryllade av lågkvalificerade arbeten som en invandrare kunde sköta efter en vecka i Sverige. Som i 60-, 70- och 80-talets Södertälje. Problemet är sådana jobb har rationaliserats bort eller flyttat till billigare länder. Tjänstesektorn är enligt vänstern lite dubiös och därför ska inte den stödjas med exempelvis rut. Där stängs en annan dörr till försörjning. Framför allt för invandrarkvinnor. Sverige är sämst i klassen på att få invandrare i arbete; Tino Sanandaj om SCB-rapport om integration.

Jag känner oro inför framtiden, det ska inte förnekas. När Andreas Cervenka beskriver den svenska (och globala) ekonomin som en humla som inte bör kunna flyga (min jämförelse, inte hans), dvs något som egentligen inte bör fungera men gör det ändå, får det inte direkt mina farhågor att lugna sig. Jag har vänner som talar om jaktlicenser, pepparspray, elgeneratorer och annat som kan vara värdefullt vid en situation där de normala systemen havererar. Floden av galna förslag och kaoset som nu börjar uppstå på allt fler ställen i det offentliga Sverige får mig att känna vanmakt. Ett fredsskadat land som nu är i färd att skaffa sig sin första riktiga kris på decennier, om inte sekel, tornar upp sig. Där jag rör mig hör jag allt mer sällan svenska talas. Landet är förändrat redan och kommer att förändras mycket mycket mera. Många menar att samhällskontraktet är brutet och vill inte finansiera det som pågår med sina skatter. (När Mp vill ta mina pensionspengar för att hålla ideologisk lekstuga är jag benägen att sälla mig till skaran.)

Karl Bejbom bistår förresten här med en klarsynt analys.

Jag vill inte oroas och framför allt vill jag inte bli rädd. En rädd människa tänker inte klart. Inget gott kommer ur det. Men i bakhuvudet har jag Finland. Borde jag kanske börja sälja av lite saker…?

Publicerat i finland, invandring och integration, politik, samhällsplanering, skräckkonst | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , | 6 kommentarer

Tips om tv- och trådlöst internetleverantör efterlyses

Mitt förhållande med den statliga bredbandsleverantören är på upphällningen och jag efterlyser nu tips om bra leverantörer av tv för parabol och dito leverantör av trådlöst bredband. Det statliga alternativet undanbedes.

Har hittills fått tips om Comhem. Finns det andra förslag?

Tack på förhand.

#hurlyckasmanskitabredbandgenomfiberkabelframtilllägenhetensåkapitalt

Publicerat i blodtryckshöjare, teknik, TV | Etiketter , , , , , | 4 kommentarer

Balmain och HM

Jag lyckades slinka igenom vid ett obevakat ögonblick på HM.s hemsida och roffa åt mig två av de übersnygga handväskorna som ingick i HM:s samarbete med Balmain. Det gick nämligen inte att komma in på sidan mellan 10, då kollektionen släpptes och 13.40, då jag till sist fick någon tursam slot. Idag kunde jag äntligen hämta dem på posten!

DSC_0070-50 DSC_0071-crop DSC_0072-50Kristall-clutchen. Helt fantastisk kvalitet med mjukt skinn och fina applikationer. Bilden gör inte väskan alls rättvisa. Kvalitet i minsta detalj. Tom märkesflärparna sitter fast med läderband. Dustbag på köpet.

DSC_0073-50 DSC_0074-50Den röda mocka-clutchen. Den kan bäras med handtag, eller handtaget invikt i väskan.

Jag är såå glad att jag lyckades haffa väskorna efter att ha gett upp hoppet för gott under den aktuella dagen. Det fanns många snygga plagg i kollektionen också. Några favoriter:

balmain_56054068ddf2b362682a87bf Balmain-HM-Fashion-Show balmain-svart-monstrad-klanningbalmain-hm_2000x1125-1152x648Designern Olivier Rousteing som skapat kollektionen har tidigare arbetat för bland annat Roberto Cavalli, en annan favorit.

Pierre_Balmain_and_Ruth_Ford,_photographed_by_Carl_Van_Vechten,_November_9,_1947”Pierre Balmain and Ruth Ford, photographed by Carl Van Vechten, November 9, 1947” by Carl Van Vechten – Van Vechten Collection at Library of Congress.

Modehuset Balmain grundades av Pierre Balmain 1946. Under efterkrigstiden kallades Pierre Balmain för ”kungen av franskt mode” och han klädde storheter som Ava Gardner och Brigitte Bardot, Nicaraguas första dam Hope Portocarrero och Thailands drottning Sirikit. Under denna period skapade Christian Dior sin ”new look” med voluminösa kjolar, hårt snörda midjor och i allt en ultrakvinnlig siluett, den totala motsatsen till ransoneringstidens minimalistiska kreationer. Nu gällde lyx, flärd och extravagans. Pierre Balmain skapade i samma anda och räknades snabbt in bland modets största namn.

balmain-dovima-50Den dåtida supermodellen (begreppet myntades dock först på 90-talet) Dovima i Balmain 1950.

balmain-dovima-58Dovima 1958.

balmain-52 balmain19521952. Dovima nederst i röd linnedräkt.

balmain-8dbb0f0c90bc6a5f805f73f7624c4492 balmain-56 balmain-Chiff07bEn kreation från 1956 i mitten.

balmain-1956 balmain-ANNE-ST-MARIE-BALMAIN-HATMera rött. Dovima 1956 överst, Anne St Marie i en hatt från Balmain nederst.

balmain-bardotBrigitte Bardot i Balmain…

balmain-janine-holland-51Pierre Balmain och Janine Holland 1951.

Efter grundarens frånfälle 1982 har huset Balmain letts av ett antal olika huvuddesigners, däribland självaste Oscar de la Renta.

balmain-oscar-2002 balmain-oscardeExempel på Oscar de la Rentas design för Balmain. Den sista kollektionen för märket 2002 överst.

Märket fick en yngre och rockigare profil med Christophe Decarnin (2005-2011) som konstnärlig ledare:

balmain-denim_10_20_2010_5 balmain-static1.squarespace2 balmain1-2010Exempel ur sommar- och höst-kollektionerna 2010 av Christophe Decarnin.

Och nu har jag alltså ett par exemplar av denna stolta modetradition i min ägo! :)

Publicerat i Konst, kultur, Mode | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 4 kommentarer

Nytt digitalt verk: Titania and Oberon

Titania and Oberon 3 50 textTitania and Oberon, digital assemblage 2015
Titania refusing Oberon the changeling.
Artwork: Susanna Varis
Titania: Isa Lisa Dykhoff
Oberon: Kim Carlsson
Changeling: Little Orphan Log Baby
Photo: Susanna Varis, Ulf Holmén
Styling: Isa Lisa Dykhoff, Susanna Varis

Publicerat i Okategoriserade | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , | 3 kommentarer

Vad hände i april-maj?

asylsökande-151105Källa: Migrationsverket

Vem drog ur vilken propp och var i april-maj 2015?

  • : – : – : –

Tillägg: Rebecca Weidmo Uvell skriver om hur omöjlig invandrings-, integrations- och flyktingfrågorna har varit att debattera fram tills för någon vecka sedan och hur regeringen försökt sopa frågorna under mattan och nu gjort en 180 graders sväng i attityden: här

Publicerat i invandring och integration, politik, samhällsplanering | Etiketter , , , , , , , , | 9 kommentarer

Doll Ocean

Jag har försökt att ta det lugnt (omöjligt) i dagarna och koppla av för att dämpa mitt stresstillstånd. idag har jag suttit och pulat lite meditativt på ett digitalt verk som får gå under arbetsnamnet – Doll Ocean:

Doll Ocean 2 text 50Doll Ocean, digital doodle 2015. Susanna Varis.

Publicerat i Egna verk, Konst, lowbrow, pop surrealism, skräckkonst | Etiketter , , , , , , , | 4 kommentarer

Telia backar

Följetongen Telia har tagit sig en ny vändning. Jag blev nyss kontaktad av en Kristian från bolaget och man vill nu avsluta kanalpaketsabonnemanget per omgående. Jag tackar för detta! Vidare ska det finnas en möjlighet att undanbe sig vidare säljsamtal genom att skriva ett brev till en speciell adress, något jag nu ska ta itu med. En stor lättnad och ett bekymmer mindre!

Publicerat i blodtryckshöjare | Etiketter , , , , | 8 kommentarer

Telia kan knappt sjunka lägre

gordon-hqdefaultGordon Gekko – ledstjärnan för Telias kundhantering?

Efter att ha tillbringat förmiddagen (2 timmar) i telefon över icke-fungerande utrustning med Telias support för att slutligen 8efter omkopplingar, nykopplingar, omstart, kodknappande etc etc) komma fram till att digitalboxen för tv är paj, dyker nästa överraskning upp. Hemma hos min vän hittar jag en räkning från samma bolag som verkar onödigt hög. Det har tillkommit ett Viasat Silver-paket. Min vän säger sig inte ha köpt något sådant och menar att han alltid säger nej när telefonförsäljare ringer. Jag vet att han alltid förut har gjort detta, suckar och tänker att jag ringer och säger upp paketet. Jag försöker på en gång. 30 minuters väntetid och telefonrösten säger att det är störningar i bredbandsleveranserna i Södertälje med omnejd. Jag ringer väl senare.

Hemma är följdaktigen allt dött. I timmar. På twitter får jag reda på från Telia att min vän ska ha köpt tv-paketet från en telefonsäljare. Aha, men det går väl säkert att avsäga sig och ringer upp…27 minuters väntetid.

Ännu senare, fortfarande ingen internet, ringer jag upp igen. Denna gång är det enbart 9 minuters väntetid. Internet kommer igång under samtalet och jag tar även upp kanalpaketsfrågan. Det konsulteras chefer och annat. Svaret jag får blir en renodlad chock: ”Det finns en inspelning och muntligt avtal gäller”. Jag säger att min vän har en kognitiv störning. Telia menar att detta känner man inte till. Jodå, det känner man till, menar jag, eftersom det redan har kommit fram i ett antal olika sammanhang med Telia. Men nej, finns det inget förmyndarskap eller liknande så anser Telia att det är helt i sin ordning att pracka på den som inte alla gånger vet vad den säger och tolkar saker fel ett dyrt abonnemang med 24 månaders bindningstid!!! Jag menar att bara för att det finns ett avtal så behöver man ju inte under dessa omständigheter hålla fast vid den. Telia är beredda att gå ner till 12 månaders bindningstid. Jag uttrycker en del svavelosande saker i telefon och börjar till och med gråta. Vi försöker snåla in på alla kronor för att min vän ska ha råd med en trevlig förening där människor med minnessvårigheter träffas, men som tyvärr är ganska dyr att vara med i (men ack så viktig). Det brister för mig.

Om jag innan inte hyste några vidare varma känslor för det här företaget så har dom sannerligen visat sitt rätta ansikte nu. Gordon Gekko skulle vara stolt! Vedervärdigt!

(Ingen skugga må dock falla över de människor som befolkar supporten: alltid vänliga och hjälpsamma. Det är firman och dess ledning som uppenbarligen är rutten.)

Publicerat i blodtryckshöjare | Etiketter , , , , , , , | 12 kommentarer