Sveriges kvinnolobby del 4

Istället för att letargiskt slösurfa i influensadimman så kan jag kanske utnyttja tiden till att fortsätta genomläsningen av Sveriges Kvinnolobbys kommentarer och rekommendationer till regeringen angående FN:s CEDAW-skrivelse. Håll till godo!

lobbyPiller_468__b468m

Rekommendation 34 – 35: Hälsa och sjukvård 

Man konstaterar till en början att kvinnor är mera sjukskrivna, förbrukar mera vård och äter mera mediciner än män. Sjukdom är ingen lycka för någon, men angående vård och sjukförsäkring är åter männen som grupp den största inbetalaren av ”de gemensamma resurserna” och gruppen kvinnor den största mottagaren. (När det gällde forskningsresurser tyckte man ju från kvinnolobbyns sida att där i vissa fall skedde en resursöverföring från kvinnor till män…)

Kvinnolobbyn oroar sig för den ökande psykiska ohälsan hos unga flickor:

”Därtill uttrycks oro över den försämrade psykiska ohälsan hos unga flickor, ökningen av självmord och självförvållad skada i
samma grupp, samt denna grupps ökade alkohol- och narkotikakonsumtion.”

”Kvinnokommittén uppmuntrar Sverige att vidta nödvändiga åtgärder för att motverka den försämrade psykiska hälsan
hos unga flickor samt att avsätta tillräckliga ekonomiska resurser för ett effektivt genomförande av sådana insatser.”

Ja, det är en kvinnolobby och den agerar som en fackförening för kvinnor. Varför man då t ex intervjuar nämnda lobby när den nye jämställdhetsministern installerades vet jag inte. Feminismen och kvinnolobbyns verksamhet har ingenting med jämställdhet att göra. Så här såg självmordsstatistiken ut år 2011:

lobby01 Källa: KI 

lobbu02 Hos SCB återfinns följande information:

”Mellan 1 400 och 1 500 personer tar sitt liv i Sverige varje år. Enligt en artikel i det senaste numret av SCB:s tidskrift Välfärd, är äldre män kraftigt överrepresenterade. Depressioner eller kroppsliga sjukdomar är de vanligaste orsakerna till äldres självmord.”

Vad är nu detta? Det verkar inte alls vara ”mest synd om” unga flickor, det är snarare de, för feminister förhatliga, äldre männen som mår sämst. Ohälsa och självmord är tragiskt oavsett vem det drabbar, så jag vill inte ställa grupper mot varandra, jag vill bara belysa Kvinnolobbyns enögda perspektiv som verkligen inte har med jämställdhet att göra. Självmordstalen har minskat successivt under de senaste 30 åren, mest bland de äldre och en svag ökning kan skönjas för de unga kvinnorna, det är detta som Kvinnolobbyn tar fasta på. Jämställdhet, någon?

Vidare i Kvinnolobbys rapport:

”Regeringen aviserade under åren 2011 och 2012 en samlad särskild satsning på jämlikhet i vården. Därutöver tecknade regeringen en överenskommelse med SKL gällande insatser
för en jämlik vård, vilken kommer att pågå till år 2014.”

Om man ser till konsumtion av vård bör lobbyn vara nöjd, som konstaterats ovan, mer än hälften av resurserna går till kvinnor och detta nämns inte heller, däremot vill man se mera arbetstillfällen för genusvetarna:

”Vi ser positivt på dessa satsningar på jämlik vård, men vi uppmanar regeringen att till skl ge direktiv om ett obligatoriskt
jämställdhetsperspektiv. Ett tydligare och obligatoriskt genusperspektiv bör införas inom alla vårdutbildningar och i arbetet med den existerande vårdpersonalen i syfte att
nå en jämställd vård.”

”Mellan åren 2004 och 2008 var satsningar på genusforskning inom medicin och vård relativt framträdande, därefter försvagades satsningarna märkbart genom den forskningspolitiska propositionen. Istället satsades det tillfälligt
på kvinnors hälsa. Detta uppdrag upphörde dock i regleringsbreven år 2011.
Vi uppmanar regeringen att verka för en styrning av statliga forskningsmedel så att den medicinska forskningen blir mer jämställd och utgår från ett tydligt genusperspektiv.”

Under rubriken Arbete och Hälsa:

”Kvinnor arbetar oftare i branscher där arbetsmiljön generellt är sämre och där det förekommer psykisk stress. Det är
vanligare att kvinnor är överkvalificerade för sina yrken, vilket också kan leda till stress.”

Man glömmer bort att nämna t ex arbetsplatsolyckor med dödligt utfall, statistik finns här.  hur ser då statistiken för arbetsplatsolyckor och arbetssjukdomar ut?

lobby03 lobbyo4 Männens andel av arbetsskadorna är märkbart större och i kategorin arbetsskador har kvinnorna en liten (ca 15 – 20%) övervikt.

”Karolinska Institutet (KI) beviljades medel för projekt om kvinnors ohälsa och sjukfrånvaro åren 2009–2010. Vi ser positivt på samtliga åtgärder men saknar en problematisering
av arbetsmarknaden utifrån ett makt- och jämställdhetsperspektiv. Denna brist på analys bidrar till att osynliggöra kvinnor och mäns olika situation och förutsättningar.”

Nog går det att finna en struktur som förklarar att det ändå är kvinnor som mest drabbas på arbetsplatserna, anlita en kreativ genusvetare, så ska ni se!

Angående den nya vårdgarantin och ett nationella ungdomsmottagningen beklagar man det könsneutrala språket (alltså att båda könen behandlas lika i texten):

”Vi uppmärksammar att det i skrivelserna ofta används ett könsneutralt språk, där de specifika problem som rör flickor och unga kvinnor inte lyfts fram.”

lobby11 Skåpet där patriarkatet gömmer undan spriten för kvinnorna…

Under rubriken alkohol- och narkotikaanvändning återfinns texten:

”Rapporter visar att i åldrarna 15–24 år har inläggningar
orsakade av alkohol ökat bland både kvinnor och män. Enligt Socialstyrelsens Folkhälsan i Sverige Årsrapport 2012 har ökningen dock skett snabbare bland de unga kvinnorna
än bland männen. Sedan 1990 har dödligheten i alkoholrelaterade diagnoser minskat bland män, men ökat bland kvinnor.”

Kvinnorna är alltså offer även när det gäller olika slags missbruk? Lite statistik från C.A.N.:

lobby05 lobby06 Här kan man notera att flickor, åk 9 gått om pojkar, åk 9 ca år 2009 i intensivkonsumtion av alkohol. Men hur ser konsumtionen i övrigt ut?

lobby07 Här kan man tydligt se hur de patriarkala strukturerna har förhindrat kvinnorna från att öka sina dödstal i alkoholrelaterade orsaker sedan år 1979.

lobby08 lobby09 När det gäller rökning ligger dock flickorna klart över pojkarna och har så gjort länge. Glädjande nog kan en liten minskning skönjas mot de senaste åren.

Nä, nu blir det macka och thé, evighetsprojektet fortsätter i ett annat inlägg…

Om Susanna Holmén Waris

Susanna Holmén Waris, född 1968 i Salo, Finland, civilingenjör från KTH och frilanskonstnär som arbetar inom järnvägen. Bloggen handlar om allt från konst, politik och vetenskap till mode, humor och personliga erfarenheter. Välkommen!
Det här inlägget postades i feminism, genusvetenskap, jämställdhet, medier, Okategoriserade, politik, pseudovetenskap, vetenskap och har märkts med etiketterna , , , , , . Bokmärk permalänken.

7 svar på Sveriges kvinnolobby del 4

 1. Rocki skriver:

  ” Skåpet där patriarkatet gömmer undan spriten för kvinnorna…” Hahahaha!

  Skämt åsido, som mamma till två döttrar får jag nästan panik av att läsa det här. Hur blir tjejers mentala hälsa egentligen om de ständigt blir itutade hur dåligt de mår och hur synd det är om dem? Hur blir deras relation till det motsatta könet om de ständigt ska höra hur förfördelade de är? Lite kräksfärdig blir man nog allt.

  • Susanna Varis skriver:

   Jag tror att just det där utmålandet av flickor (och kvinnor) som offer kan vara hur skadligt som helst. Men sådant bekymrar väl inte dessa lobbyorganisationer när det gäller att äska resurser, arbetstillfällen och utöva makt. Jag minns att jag själv sakteligen under de senaste tio åren blev allt mer allergisk av det ständiga bombardemanget av kvinnor som offer överallt. Det har förstås bara blivit värre med den saken sedan jag började sätta mig in i frågorna.

 2. Jonte skriver:

  Att flickor leder rökligan beror nog mer på snuset än på patriarkala strukturer. :)

  Glöm inte att Sverige är det enda land i världen där kvinnor röker mer än män, men det beror knappast på att svenska kvinnor är några storrökare i europeiska mått mätt utan att svenska män tack vare snuset röker mycket mindre än män i andra länder. Vore intressantare att göra en graf över tobaksbruk, skulle tro att killarna då kommer ikapp tjejerna och kanske till och med går om

 3. Jonte skriver:

  Jepp, jag hade rätt.

  av eleverna i åk 9 röker alltså 19 procent och 12 procent snusar. Lite matte säger då att 12 + 19 = 31. Alltså, 31 procent av pojkarna i åk 9 som använder tobak.

  av flickorna i åk 9 röker 26 procent och 3 procent snusar. 26 + 3 = 29. Dvs 29 procent som använder tobak.

  I gymnasiet blir skillnaderna ännu större. Nu är det säkert så att det finns flera som både röker och snusar samtidigt men helt klart är iallafall att grafen skulle utjämnas betydligt om man räknade på tobaksbruk istället för bara rökning.

  http://www.tobaksnolla.se/sida3/index.php
  26 procent av flickorna och 19 procent av pojkarna i årskurs 9 röker (varje dag, nästan varje dag eller ibland). Av de som går andra året i gymnasiet så röker 39 procent av flickorna och 32 procent av pojkarna.

  12 procent av pojkarna och 3 procent av flickorna i år 9 snusar. Bland dem i år 2 på gymnasiet snusar 24 procent av pojkarna och 7 procent av flickorna.

  40 procent av de rökande pojkarna och 35 procent av de rökande flickorna i år 9 köper sina cigaretter själva. Siffrorna för snus är liknande.

  Källa: Skolelevers drogvanor 2011, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.

  • Susanna Varis skriver:

   Tack för utfyllnaden!

   • Jonte skriver:

    Enligt statens folkhälsoinstitut så använder 26 procent av männen och 15 procent av kvinnorna tobak dagligen. Men det är bara 10 procent av männen som röker.

    Siffrorna för tobaksbruk i Sverige ser ungefär ut som i siffrorna för rökning i övriga Europa. Män använder mer nikotin än kvinnor även här i Sverige.

    Solklart argument för att EU ska ge fan i min prilla!! :D

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.