Emma Åhman undersöker

Emma Åhman, som under sin handledare Malin Holms översyn forskat kring jämställdismen, har nu publicerat sin c-uppsats. Jag var tillfrågad om att delta, men gjorde inte det.

Följande inlägg finns hittills om uppsatsen:

Ekvalist

Bashflak

Ulf T – Genusdebatten (med länk till uppsats)

Erik – Genusdebatten

Aktivarum

Bittergubben

Bittergubben 2 – 130720

Kimhza Bremer 130721

I de här inläggen ryms det mesta av kritik och bedömningar som kan riktas mot Åhmans uppsats. Själv sitter jag just i skrivande stund och läser alstret. Jag håller med om att jämställdismen beskrivs på ett hyfsat vettigt sätt och att skribenten intar en oväntat öppen hållning (låt vara att feminismen är en utgångspunkt, något som tydligen är i sin ordning inom modern humaniora). Det finns en del att anmärka på angående uppsatsens kvaliteter och det har flera av bloggarna ovan redan tagit upp. Själv reagerar jag på följande i de feministiska teorierna (s.26):

”Jämställdismens tankar om en könsneutral lagstiftning går också att koppla till de ideal om objektivitet och neutralitet som finns inbyggt i den liberala demokratiska ordningen (Eduards 2002, MacKinnon 1983). Till grund för lagstiftningen ligger en tanke om objektivitet, som i denna liberala definition ses som avsaknaden av ett perspektiv och ett rationellt synsätt frikopplat från maktförhållanden i samhällen, menar MacKinnon. I själva verket menar hon dock att detta resulterar i att den reproducerar och i förlängningen stödjer samhällets ojämlika maktförhållanden, under en slags täckmantel av rättvisa (MacKinnon 1983:644-645). På så sätt institutionaliserar staten den manliga överordningen, i det att den baseras på den manliga normen om objektivitet och neutralitet, samtidigt som den döljer detta maktförhållande och menar att samhället vilar på könsneutrala rättigheter för de båda könen.”

”Den manliga normen om objektivitet och neutralitet”? Som motsats till den ”kvinnliga normen om subjektivitet och partiskhet”, eller? För det första är jag allergisk mot dylika könskodningar, något som genusvetenskapen är mycket förtjust i, samtidigt som den säger sig sträva efter att könet inte ska spela någon roll. För det andra: menar man att ideal om objektivitet och neutralitet är något som vi inte bör ha? Menar man att det påstådda maktförhållandet (könsmaktsordningen) enbart kan ändras på med ideal om subjektivitet och partiskhet?

”Den liberala staten kanske framställer sig själv som fristående från kön, men detta är inte möjligt när samhället genomsyras av mäns dominans av kvinnor, som i MacKinnons radikalfeministiska synsätt ytterst grundas på mäns makt över kvinnors kroppar och sexualitet (MacKinnon 1983:658, Gemzöe 2002:96).”

Hur manifesterar sig ”mäns makt över kvinnors kroppar och sexualitet” menar Mac Kinnon och Gemzöe? Om det är någonstans som kvinnor har särskilt mycket makt är det väl när det gäller sex och reproduktion. (Jag ska inte ge mig i kast med att kritisera de feministiska axiomen mer här, det skulle ta hela natten). Uppsatsen säger egentligen mer om feminismen och genusvetenskapen än den säger om jämställdismen, som till exempel att man inte är intresserad av könsneutral lagstiftning (något som jag tror kan vara överraskande för många som fortfarande tror att de är feminister).

”Bara själva användningen av ordet ”jämställdhet” skänker alltså legitimitet åt rörelsen genom sina positiva konnotationer i samhällsdebatten.” [om jämställdismen]
 

Precis samma sak kunde sägas om feminismen, efter att den lyckats arbeta in i det allmänna medvetandet att feminism är samma sak som jämställdhet.

Jag får fortsätta från 5.5 nästa gång. Nu är det god natt!

 

 

 

 

Om Susanna Holmén Waris

Susanna Holmén Waris, född 1968 i Salo, Finland, civilingenjör från KTH och frilanskonstnär som arbetar inom järnvägen. Bloggen handlar om allt från konst, politik och vetenskap till mode, humor och personliga erfarenheter. Välkommen!
Det här inlägget postades i feminism, Feminism - referensinlägg, genusvetenskap, jämställdhet, Okategoriserade, politik, pseudovetenskap, religion och har märkts med etiketterna , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

38 svar på Emma Åhman undersöker

 1. Eric skriver:

  Jag blev så intresserad av alla recensionerna så jag läste faktiskt hela uppsatsen. Jag tyckte den var riktigt bra. Men det beror nog på att jag halvt undermedvetet tolkar det uttalat feministiska perspektivet som ironi.

  Författaren skriver många stycken av ungefär följande karaktär:

  ”Många jämställdister kritiserar feminister för att dom hackar på män utan att ha på fötterna. Dom menar att man ska ha belägg för vad man säger, speciellt om detta är något kontroversiellt. Men att ljuga ihop illvilliga utsagor är ju feminismens själva poäng, som McBullshit och Crap säger (1969:226ff). Jämställdismen kan alltså sägas vara en reaktionär rörelse.”

  De intervjuade jämställdisterna säger överlag sånt som dom allra flesta håller med om (ha belägg för vad du säger, undvik fördomar baserade på någons grupptillhörighet etc). Feminismen framstår däremot som verklighetsfrämmande och direkt osympatisk. Om uppsatsförfattaren inte själv inser detta så undrar man faktiskt vilken parallell verklighet hon lever i. Men kanske är både hennes lärare/handledare och personliga vänner också feminister?

  • Susanna Varis skriver:

   Ja, det är ju 10 000-kronorsfrågan, vilken parallell verklighet lever feminister som dessa i? :)
   Jag har, som sagt, inte läst hela än så det kanske kommer fler reflektioner.

 2. Objektivitet och neutralitet är en manlig norm, som vi normkritiska feminister vill avskaffa. Fakta är en manlig härskarteknik.

  • Susanna Varis skriver:

   Javisstja, jag glömde bort det. Självklart, självklart.

  • Jonte skriver:

   Det värsta är att de jämställdhetsfeministern säger verkar vara den gängse feministiska uppfattningen.

   Bitergubben citerade följande stycke ur Emma Åhmans uppsats:

   ”Uppsatsen har också visat hur rörelsens starka kritik mot genusvetenskapen kommer ur ett vetenskapsideal där god vetenskap definieras som objektiv, neutral och apolitisk, vilket kritiserats från feministiskt håll för att bygga på en manlig överordning och därmed dölja sina politiska konsekvenser under en apolitisk dimridå. Genusvetenskapen ifrågasätts för just det som är dess syfte – att problematisera maktstrukturer relaterade till olika socialt konstruerade grupper i samhället, att positionera sig politiskt och därmed vara öppen med sina utgångspunkter till skillnad från en vetenskapstradition som anses dölja sin egen androcentrism bakom redan från börjat manligt könade värden som objektivitet och rationalitet.”
   bittergubben.wordpress.com/2013/07/17/emma-ahmans-c-uppsats-man-ska-inte-satta-likhetstecken-mellan-jamstalldhet-och-feminism

   Så genusvetare gillar inte vetenskap som strävar efter att vara objektiv, neutral, rationell och apolitisk? Och sen undrar dom varför så många har svårt att ta genusvetenskap på allvar? Men visst, det måste ju bara bero på kvinnohat…

 3. John Nilsson skriver:

  Susanna Varis:
  ””Den manliga normen om objektivitet och neutralitet”? Som motsats till den ”kvinnliga normen om subjektivitet och partiskhet”, eller? För det första är jag allergisk mot dylika könskodningar, något som genusvetenskapen är mycket förtjust i, samtidigt som den säger sig sträva efter att könet inte ska spela någon roll. För det andra: menar man att ideal om objektivitet och neutralitet är något som vi inte bör ha? Menar man att det påstådda maktförhållandet (könsmaktsordningen) enbart kan ändras på med ideal om subjektivitet och partiskhet?”

  Ja, visst är det konstigt? Det ser ju faktiskt ut som man propagerar för att subjektivitet och partiskhet skulle vara bättre ”ideal” att sträva efter, än just ”objektivitet och neutralitet.” Alltså, man försöker inte hantera ett rimligen oundvikligt fenomen, nämligen vars och ens ”positiva bias” gentemot sig själv och de man tycker liknar en själv, genom att väga olika gruppers intressen mot varandra för helhetens bästa (så gott det går). Det man istället förespråkar är att just den egna gruppens värderingar skall bli norm, på exakt samma sätt som man hävdar att den andra gruppens dito (mäns i detta fall) tidigare har varit norm. Kritiken handlar tydligen alltså inte om att män tidigare ”brustit i objektivitet och neutralitet”, utan om att det man menar vara mäns subjektivitet och partiskhet inte har varit synlig, eller? Så med kvinnlig ”synlig” (vilket kan diskuteras…) subjektivitet och partiskhet, förväntar man sig att ”problemet” ska vara löst? Och att män bara ska tugga i sig det kvinnor bestämmer på grundval av detta slags ”vetenskap”, utan att själva ha någon rätt till inflytande över sådana subjektiva och godtyckliga beslut som berör dem in på bara skinnet – ”eftersom män ju är så privilegierade”?

  I detta läge finns ju absolut ingenting annat att ta spjärn emot, än de maktförhållanden som råkar råda i samhället vid en viss tidpunkt. Kanske är det mot den bakgrunden vi skall se den dagliga demoniseringen av män och misandrin i media, som ett sätt för kvinnor (och alfa-män) att ha kontroll över vart den samhälleliga ideologiska vinden blåser, och hur man kan ”hantera” de enstaka män som protesterar, genom att påföra dem någon valfri karaktärsmördande bild av dem som män, som alla ”vet” är sann, eftersom de sedan länge är marinerade i propaganda om mäns tillkortakommanden och inneboende ondska.

  Har man läst på lite om hypergami, blir också feminismens ovillighet att ta in biologiska perspektiv på de bägge könens villkor mera begriplig; det handlar helt enkelt om ett förnekande och aktivt osynliggörande av kvinnors hypergama instinkter, en härskarteknik för att ge så stort utrymme åt kvinnlig biologi och kvinnors reproduktiva intressen som möjligt, under en täckmantel av ”könsroller som sociala konstruktioner”, ”genusteori” etc. Mer om hypergami finns i Barbarossaas och Stardusks videor, bland annat.

  Barbarossaa gillar för övrigt inte heller sådana ”könskodningar”, som i det ovanstående citatet, som feminister ju allmänt påstår att de inte heller vill ha, men på något sätt ändå lyckas klämma in överallt. Här handlar det om könskodning av svaghet och sårbarhet:

  …”there is a very real power and strength to be extracted from the modern western male admitting to himself, [t]hat he can and will experience vulnerability, and moments of weakness, just like women get to. This is not quote “getting in touch with your feminine side” and that very axiom proves my point, that any expression of vulnerability is associated with the female… meaning that if men show any vulnerability, then they are exhibiting female behavior, its just anther way of shaming men to take the bullshit that women never have to endure. Men will not truly understand their strengths until they are allowed to explore their weaknesses, and its time we wrestle away the the monopoly that women have on vulnerability. Yes men have historically been pillars of strength, but even atlas shrugged, and you will to many times I assure you. And so along with male sovereignty I want to introduce the concept of male vulnerability, in hopes that men begin to define it as an concept that is independent of all things feminine and is uniquely male,”…

  (Från videon och utskriften:
  http://barbarossaa-male-sovereignty.blogspot.se/2011/12/flawed-male-desire-leads-to-traditional.html )

 4. Pingback: Statsvetares uppsats om Jämställdism skapar ringar på vattnet | Aktivarum

 5. Anders Senior skriver:

  Det är nog det bästa med hela uppsatsen, att den visar hur verklighetsfrånvända och religöst övertygade feminister är.

  Hon skriver flera saker som mer eller mindre i slutändan innebär att hon förstår hur folk tänker, och att det vore helt logiskt ”om det inte hade funnits ett patriarkat”, och ”om människor hade varit självständigt tänkande individer” etc. etc.

  Citat:
  ”Detta ringar in hur jämställdisterna inte anser att män och kvinnor ska ses som två grupper i samhället, utan alla ska betraktas som enskilda individer med sina enskilda möjligheter och rättigheter.”

  Om vi ekvalister tycker på detta vis, kan man ju ana vad feminister tycker…..
  Hoppas fler läser den, och kommer till insikt om feminismens totalitära anda.

  Hon tillstår även, med diverse omskrivningar om saklighet, objektivitet, och påvisbara mätningar, att feminismens påståenden om patriarkatet och annat inte är vetenskapligt påvisbart, dvs. hon tillstår att hela feminismen står och faller med en massa obevisbara påståenden.

  En religion alltså!

  Jag kan se denna uppsats på två sätt.

  Den ena, mest uppenbara synvinkeln är att den är skriven av en religös person som tar patriarkatet för givet, och utgår därifrån. Då kan man förstå vissa formuleringar av typen, ”detta resonemang skulle ju vara helt logiskt om inte paradiset i himlen fanns”

  Den andra synvinkeln, vilken ger mig ett visst hopp, är att denna kan ses som ett försiktigt försök av en icke troende (som vistas mitt ibland dem troende) att påvisa bristerna i resonemanget för de troende.

  Hur som helst, som jag ser det är det utmärkt dokument som beskriver hur feminismens mekanismer fungerar, och ju fler som läser det, desto fler kommer att ta avstånd från feminismen!

  Jag avslutar med mitt favoritcitat från uppsatsen:

  ”Bara utifrån en definition av män och kvinnor som individer, visserligen påverkade av ett socialt sammanhang men i första hand autonoma subjekt med en fri vilja, blir det möjligt att se exempelvis kvinnofridslagstiftningen eller olika satsningar på kvinnor som diskriminerande.”

  Fundera först på innebörden i det påståendet…… Och fundera därefter på vilken människosyn feministerna måste ha, som inte håller med om att det är diskriminerande….

  Jag tolkar det så här:
  ”Människor är som boskap utan egen vilja, och bara vi bättre vetande feminister vet folks bästa, och måste besluta åt dem”.

  Eller gäller det månne bara män, då det bara är män som diskrimineras? Hur var det nu? Män är djur?

  • Susanna Varis skriver:

   Just precis. Jag börjar uppskatta det här dokumentet mer och mer för varje sekund.

  • Jonte skriver:

   Klockren sammanställning, när jag läser uppsatsen blir jag mörkrädd. Det är värre än jag trodde.

   Människor är viljelösa våp som inte vet sitt eget bästa och därmed inte kapabla att fatta egna beslut och objektivitet, opartiskhet och empiri är förtryckande patriarkala påfund som inte hör hemma inom vetenskapen. Det är svårt att tolka hennes uppsats på något annat sätt.

  • John Nilsson skriver:

   Bra formulerat, Anders Senior.

   Och ja, uppsatsen är bra på det sättet att den på ett ovanligt tydligt sätt visar vilka antaganden som verkar ligga till grund för dagens feminism och genusvetenskap, och vilka antaganden och värderingar som man inte verkar omfatta, utan förkastar.

   Det är en smått surrealistisk känsla att få syn på den klyfta, som öppnar sig vid läsningen av denna uppsats, mellan detta speciella skrå av feminister och genusvetare och ”oss andra”. Det är nästan så att man undrar om detta är på riktigt, eller om det är någon form av satir? Men om det faktiskt är detta synsätt som genomsyrar de delar av våra universitet och myndigheter etc, som arbetar med ”jämställdhet”, då är det ta mig tusan allt annat än lustigt eller roligt.

  • Kalle skriver:

   Väldigt bra att de här exemplen på feministernas världsfrånvända samhällssyn nu exponeras. De här korta och tydliga exemplen på feministernas människosyn borde det göras bilder eller tabeller över, som man sen kan sprida på facebook och twitter. Tänk bilder som visar en feminist och sen en text om att hon tycker att ”människor våp som inte kan tänka själva” eller att ”subjektivitet och partiskhet är bättre än objektivitet och neutralitet”. Nån med lite artistisk ådra och bildkunnighet kan säkert göra massor av bra bilder på det temat.

 6. Pingback: Statsvetenskaplig intervju – resultatet | Bashflak

 7. Erik S skriver:

  (Inlägget postat tidigare på Ekvalists och Genusdebattens bloggar.)
  Jag tycker att studien är bättre än det mesta som skrivits om ämnet och författaren verkar både intellektuellt hederlig och klart mer begåvad än sin handledare (vilket inte alltid är en fördel i akademiska sammanhang). Som många humanistisk/samhällsvetenskapliga skrifter är rapporten möjligen något felproportionerad med i mitt tycke långa ”teoretiserande” stycken och utförliga tolkningar samtidigt som rådata (intervjuerna) knappt visas alls – detta skall dock ej studenten lastas för eftersom det är vanligt inom ämnesområdet och det kunde ha varit betydligt värre.

  Hon ger en generell bild av ”jämställdisten” som en välutbildad och påläst person med ett genuint intresse för jämställdhetsfrågor inklusive tidigare engagemang inom feminismen men som efterhand blivit mer kritisk mot dagens feminism.

  Hon har fångat flera centrala delar av jämställdhetsrörelsens kritik mot feminismen :
  – bristande vetenskaplighet (hon nämner själv begreppet ”pseudovetenskap”)
  – socialkonstruktivistisk syn på begreppet kön.
  – särlagstiftning.
  – identitetspolitik.

  Hon är rakryggad och nämner t.ex. bloggaren Rockis brutala sågning av hennes projekt.

  Det jag tycker hon möjligen missar är engagemang för specifika mansfrågor, frånvaro av klassanalys och bredare jämlikhetsperspektiv. Jag tycker även hopkletningen med nyliberalismen känns snäv och onödigt politiserad. Sammanfattningsvis dock väl godkänt för en C-uppsats!

 8. Dreadlock skriver:

  Feminism är inte en humanism.

  Citat:
  ”Detta ringar in hur jämställdisterna inte anser att män och kvinnor ska ses som två grupper i samhället, utan alla ska betraktas som enskilda individer med sina enskilda möjligheter och rättigheter.”

  Ovanstående citat beskriver mycket träffande oförmågan att förstå skillnaden mellan individ och kollektiv och att feminismen egentligen är politiskt snömos.

  Snömoset och den kraftiga hycklarfaktorn består, naturligtvis, av hur man totalt nonchalerar det grundläggande villkoret i varje politisk manifest i varje modern demokrati.

  Alla är födda fria. Alla har lika värde.Varje människa är unik.

  • Dreadlock skriver:

   Tillägg (Lite för snabb på svara kanppen)

   … Alla är födda fria. Alla har lika värde.Varje människa är unik.

   Den premissen borde ju vara ganska självklar och en tillika enkel värdegrund – Att bygga t.o.m. ett feministiskt arbete på. Den är t.o.m inskriven i FN: n deklaration för mänskliga rättigheter.

   Men så länge ett litet nordiskt land vid polcirkeln nonchalerar dessa enkla begrepp, så länge kommer jag att avfärda feminismens teorier som hycklande snömos. Och där är jag långt ifrån ensam, kan jag tänka. Hur många av dessa könsselekterade feminister har egentligen stöd i allmänheten ? 0,4 % Som !Fi ? Men hur 17 kan våra skattepengar rulla in år efter år för att hålla liv i liket ?

  • Susanna Varis skriver:

   Det är häpnadsväckande att just en rörelse som säger sig kämpa för rättvisa och jämställdhet, feminismen, förnekar det du skriver sist här:
   ”Alla är födda fria. Alla har lika värde.Varje människa är unik.”
   Obegripligt.

 9. Dreadlock skriver:

  Det borde vara ett uppslag för den hugade.

  ” Konstgjord livsuppehåll för en hjärndöd feminism, medelst skattepengar ”

  • Susanna Varis skriver:

   Någon borde söka forskningsmedel för ett projekt på detta tema. Undrar om ansökan skulle behandlas med samma seriositet som säg, genustrumpeten?

   • Anders Senior skriver:

    Hahahaha!
    Ja, med rätt formulering så torde det vara möjligt, rent av troligt! :)
    Något i stil med ”Patriarkatets ekonomiska inverkan ur ett feministiskt perspektiv”…..

    • Susanna Varis skriver:

     Det vore rätt intressant att se vad responsen blev… :)

     • Anders Senior skriver:

      Intersektionell!
      Jag glömde intersektionell!

      Lägger man till det ordet på valfri plats i min formulering ovan kan man nog mjölka ut en halvmiljon ytterligare till projektet.

      Angående responsen är den som vanligt med feministiska rapporter om du är smart;

      Medan du tjänar grova pengar genom projektet ser du till att bara producera obegriplig rappakalja, gärna med hjälp av en floskelgenerator på internet för enkelhetens skull.
      Det arbetet torde ta en bråkdel av de resurser du fått dig tilldelat, max en vecka, resten av tiden kan du leva loppan.

      Slutsatsen däremot får du vara lite mer tydlig att formulera med vissa nyckelord, typ att ”forskning i ämnet är gravt eftersatt och tack vare detta akuta behov bör mer resurser allokeras för att säkerställa bla bla bla…. och tilldelas ytterligare medel för att även kunna informera om de kommande forskningsresultaten bla bla bla….”

      Detta innebär att beställaren läser ett stycke eller två i din rapport, kliar sig förvirrat i huvudet och hoppar direkt till slutsatsen, förstår äntligen något konkret, känner sig klok, och beviljar ytterligare medel till din egen välfärd.

      Efter detkan du sedan plocka navelluddd och dricka drinkar i minst ett år till på skattebetalarnas bekostnad!

     • Susanna Varis skriver:

      Lysande! Jag kanske ska prova…? För att sedan leva loppan och arbeta på mina egna projekt för genuspengarna? ;)
      Jag är nog tyvärr för ärlig för att ge mig på ett sådant projekt, men det vore likväl roligt att se vad resultatet blev. (Man kunde ju förstås göra det som ett konstprojekt…hmmm)
      Intersektionell får ej förglömmas.

 10. Anders Senior skriver:

  Tänk ”androstol” och liknande projekt….. Så skall du se att du får resurser! ;) :D

 11. Kalle skriver:

  Dina citat visar på ett så tydligt sätt hur världsfrånvänd feministernas samhällssyn är. Att ställa upp skillnaderna i synsätt, som ”objektiv och neutral” mot ”subjektiv och psrtisk”, gör detta så tydligt.

  Tänk om man kunde göra en lista eller kanske bilder som visar på dessa skillnader och som visar hur världsfrånvänd feminismen och genusforskningen är. Så att alla enkelt kan se det. Svart på vitt. Sånt kan sen enkelt spridas på facebook och twitter.

 12. Pingback: Fler reflektioner kring Emma Åhmans uppsats | Susanna's Crowbar

 13. Pingback: Jag är alltmer positiv till Emma Åhmans uppsats om jämställdister | bittergubben

 14. Pingback: Gästbloggsinlägg: Könsmaktsordningen bevisad – och andra feministiska nyheter | Genusdebatten

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.