Gästinlägg: En manlig feminists…del 2

En manlig feminists anspråkslösa önskemål – Del 2: Andrea Edwards fegar ur.

 

Du kanske undrar vem Andrea Edwards är?

Andrea Edwards är kvinnan som från teaterscenen spred den kriminella och mentalsjuka Valerie Solanas och SCUM-Manifestets mörka och med dödsfall märkta budskap. Andrea Edwards är således en black om foten för feminismen.

 

Under titeln ”En manlig feminists anspråkslösa önskemål”, skildrade jag hur Andrea Edwards undvek att invitera mig att medverka i den film som hon planerade att göra om dem, som motsatte sig hennes framställning av Solanas blodbestänkta pamflett. Mig veterligen, innehöll min analys av Edwards återgivning av Solanas hatiska upprop – ökänt under den motbjudande överskriften ”Society for Cutting Up Men” – den mest underbyggda och analytiska kritik i svenska publika medier, och det faktum borde kvalificera mig till Edwards film, om hennes avsikt, åtminstone avlägset var, att på ett inte alldeles förvridet och enögt partiskt, redogöra för hennes erfarenheter knutna till hennes framförande av SCUM-Manifestet.

Efter mycket om och men, gav Edwards efter för mina offentliga påtryckningar och bjöd mig att medverka i hennes TV-dokumentär, något som jag entusiastiskt tackade JA till.

 

Under rubriken ”En manlig feminists anspråkslösa önskemål” nedtecknade och offentligtgjorde jag några självklara och inte det minsta kontroversiella villkor om den planerade intervjuns fair play, och dessa borde Edwards ha all tänkbar anledning att acceptera. Eftersom när allt kommer omkring, var det mest hon och den säregna feminism som hon är bulvan för, som tjänade mest på dem. Hennes acceptans av fair play-villkoren skulle nämligen förläna henne den positiva dager som hon i dag inte ens kan drömma om, om hennes självkännedom inte spelar henne ett allvarligt spratt.

 

Omedelbart efter publiceringen av ”En manlig feminists anspråkslösa önskemål”, sände jag denna till SVT:s K-special, (kspecial@svt.se), med förfrågan om Edwards e-postadress: ”Hej kamrater, Är ni vänliga och bekantar er med det nedanstående inklusive länken och vidarebefordrar detta mail till Andrea Edwards…”

SVT bemödade sig inte att svara på mitt anrop som jag en vecka senare upprepade och jag bemöttes återigen med samma ignorans. Varför skulle SVT bry sig, när jag för det företaget representerar inget annat än det samma som de flesta vuxna i Sverige, det vill säga en alltaccepterande, och till på köpet licensbetalande, mjölkkossa.

Den 27 januari sms:ade jag därför direkt till Edwards: ”Hej Andrea, är du vänlig förse mig med ditt e-postadress, jag tänker maila ett brev ang. ditt planerade filmintervju med mig till dig. Vänligen vladimir”

Edwards svarade: ”Jag skickar emailen till min producent, som också ringer dig! Hej så Länge!”

Nästa mail från Edwards var kortare: ”jorgen.bergmark@telia.com”

 

Jörgen Bergmark ringde upp mig den 29 januari, men jag svarade inte. Ty jag bestämt mig för att all kontakt med Edwards stab borde ske skriftligt, för att undvika det alltför ofta förekommande konstaterande, att ord står mot ord, och därför mailade jag till Bergmark: ”Hej Jörgen, Min mobil skvallrar om att du försökte få kontakt med mig. Jag föreslår att du mailar till mig allt det du vill framföra. Med vänlig hälsning Vladimir Oravsky”

Bergmark svarade ”Hej Vladimir, Jag ville bara säga hej å projektets vägnar, och höra om det är något ytterligare du undrar. Självklart kan du själv dokumentera samtalet mellan dig och Andrea! Min enda reservation är att vi – av estetiska och praktiska skäl – vill kunna placera vår kamera på lämplig plats och att din kamera då inte kan stå i vägen. Men jag utgår ifrån att vi kan samsas kring det tekniska. Annars återkommer vi med förslag på tidpunkt – det är mycket praktiskt som ska klaffa just nu. Med vänliga hälsningar, Jörgen Bergmark”

Bergmark svar övertygade mig om att jag hade att göra med trollkarlar som preparerat hela scenen inklusive alla sina kläder och all sin rekvisita med osynliga falluckor, gömda kaniner och andra bluffartricks. Om du käre läsare inte märker fällorna, då är det kanske på grund av att du aldrig haft med sådana svartkonstnärer att göra. Jag skall nämna här bara en av ett flertal snaror i Bergmarks svar: ”Självklart kan du själv dokumentera samtalet mellan dig och Andrea!”

Vad har jag för nytta av den dokumentationen? Mitt krav var att teamet Edwards även garanterade mig att detta mitt dokument av inspelningen av deras intervju skulle visas i SVT eller annan SVT relaterad kanal, exempelvis på SVT:s webbplats, som för övrigt finansieras även av mig och min licenspeng, och bör således ställas till min förfogande. Att ha min dokumentation liggande på mitt skrivbord eller på annan inte alltför offentlig (visnings)plats, skulle ge mig en lika stor säkerhet, som ett söndertrampat trygghetslarm. Och sån duger inte till något. Inte sant?

Därför svarade jag samma dag följande: ”Hej Jörgen, Nej, det är inget annat jag undrar, än det som jag beskriver ihttp://fib.se/debatt/item/3765-en-manlig-feminists-ansprakslosa-onskemal På återhörande Vladimir Oravsky”

Fick jag någon reaktion på detta? Onaturligtvis inte.

 

Den 12 februari kl. 16.36, det vill säga dryga två veckor efter min kontakt med henne, ringdes jag upp av Edwards. NEJ!!!, hon ville inte ställa upp på mina krav att jag skulle få intervjufrågorna i förväg. Hon har ALDRIG ens hört talas om att något intervjuoffer skulle få några frågor i förväg.

”Det har jag”, svarade jag, väl medveten om att Edwards gång på gång gav mig anledning att konstatera att hon inte så sällan pratar mot bättre vetande.

”Ja, men herregud!, du förstår väl, att jag INTE KAN GE DIG FRÅGOR I FÖRVÄG?”

”Självklart förstår jag varför du inte vill”, svarade jag och fortsatte: ”och det är just vad som är anledningen till varför jag är nödd och tvungen att få dem i förväg.”

”JAG KLARAR INTE HÅLLA MIG TILL ETT MANUS!” väste Edwards och hennes spända och höga tonläge skvallrade om att hon inte var tillräckligt väl förberedd på detta samtal, trots att det var hon som initierade det.

”Brukar inte du som skådespelerska kunna hålla dig till ett manus? Du har väl inte improviserat SCUM-manifestets hätska repliker, eller har du?” undrade jag.

”FÖRSTÅR DU INTE ATT JAG BARA VILL I LUGN TON SAMTALA MED DIG!!!” skrek Edwards med en intensitet som var nära på att spräcka mina nyinköpta telefonhörlurars ljudmembran.

Jag skulle inte vara förvånad om det framkom att Edwards spelade in detta samtal, i syfte att använda det i hennes dokumentär, så be henne att få lyssna genom det, för att själv uppleva hur hon tappade fattningen. Det är nämligen knappast troligt att hon kommer att spela upp det i hennes dokumentär, åtminstone inte omanipulerat och oredigerat.

”Synd att ni inte ville gå med på mina mycket skäliga villkor, utan fegar ur”, sa jag och Edwards replikerade gällt: DET ÄR DU SOM FEGAR UR!!!!!!”

 

Dagen därpå fick jag ett mail från herr producent Bergmark: ”Hej Vladimir, Jag hörde av Andrea att du vill ha hennes frågor i förväg. Det är väl i sig inget problem, men förberedda frågor är ju bara en stomme och en del i ett samtal som kan ta vägen lite hur som helst. Eller betyder det här att de frågor du får i förväg är de enda du tänker svara på? Med vänlig hälsning, Jörgen Bergmark”

Jag svarade: ”Hej Jörgen Bergman, Du skriver: ’Jag hörde av Andrea att du vill ha hennes frågor i förväg.’ Är det verkligen så att du hör detta för första gången?

Jag vill påminna dig om mitt mail till dig av den 29 januari: ’det är inget annat jag undrar än det som jag beskriver ihttp://fib.se/debatt/item/3765-en-manlig-feminists-ansprakslosa-onskemal. På återhörande’.

Du och Andrea Edwards struntar uppenbarligen i mina legitima krav som ämnar skydda mig att inte hamna i en obehaglig fälla.

Varför?

Jag tror att jag har svaret: Andrea Edwards fegar ut, då hon inte har tillräckligt på fötterna.

Trots det, vill jag medverka i er dokumentärvideo. Men bekanta er först med mina villkor presenterade i http://fib.se/debatt/item/3765-en-manlig-feminists-ansprakslosa-onskemal. Med vänlig hälsning Vladimir oravsky”

 

Bergmark svarade med en svartkonstnärs typiska trollerisvar: ”Som sagt; min fråga är – eftersom det inte framgick av ditt samtal med Andrea – tänker du inte svara på följdfrågor? För i så fall blir det ju omöjligt att göra någon intervju med dig. Med vänlig hälsning, Jörgen Bergmark”

Mitt svar blev: ”Det är också ett sätt att fega ut. Med vänlig hälsning Vladimir oravsky”

 

Två dagar senare, den 19 februari, kom ytterligare ett mail från Bergmark: ”Här är Andreas frågor:

1. Hur upplevde du Scummanifestet?

2. Tycker du att den förtjänar sin uppmärksamhet?

3. Om inte, varför?

4. Hur ser du på den feministiska rörelsen i Sverige?

5. Hur ser du på mansrollen i Europa, och i Sverige?

6. Vad är tillåtet i konsten?

7. Om allt inte borde vara tillåtet, vem avgör vad som är konst och inte?

Mvh Jörgen Bergmark”

 

Mitt svar blev så som följer: ”Hej Jörgen,

Tack för Andreas intervjufrågor.

Jag är med. Ange plats och tid. Gärna några dagar i förväg.

Det som gäller är det som jag uppger i http://fib.se/debatt/item/3765-en-manlig-feminists-ansprakslosa-onskemal

De föranmälda frågorna:

1. Hur upplevde du Scummanifestet?

2. Tycker du att den förtjänar sin uppmärksamhet?

3. Om inte, varför?

4. Hur ser du på den feministiska rörelsen i Sverige?

5. Hur ser du på mansrollen i Europa, och i Sverige?

6. Vad är tillåtet i konsten?

7. Om allt inte borde vara tillåtet, vem avgör vad som är konst och inte?

skall inte utvidgas med några som helst följdfrågor. Anledningen till denna restriktion är uppenbar.

Du/Andrea eller ditt produktionsbolag skall sätta in 51-tusen svenska kronor på antingen mitt konto, skapat enbart för detta tillfälle, eller ett konto hos min revisor. Denna, enkom symboliska summa, återbetalas till dig/Andrea eller ditt produktionsbolag, om ni håller er till de överenskomna, ovannämnda reglarna. Bryter ni mot dem, en enda gång, förfaller hela summan till min förmån, utan någon som helst diskussion om återbetalning.

Jag utgår ifrån att både du och Andrea också tycker att det är justa villkor, och att du/ni, utfärdar ett undertecknat kontrakt med dessa betingelser, och sätter in sagda summan på förhand angivet konto.

Fega inte ut!

Vännenligen vladimir oravsky”

 

Edwards sms:ade mig den 20 februari kl 13.32:

”Hej Nu har vi erbjudit dig att filma oss när vi filmar dig, som du ville, vi har skickat alla frågor till dig i förväg som du ville, och får ändå höra av dig att vi ’fegar ur’. Vi behöver svar från dig nu, ifall du står fast vid det du sa när vi ringde första gången och du sade ja till att träffas. Har du inte svarat före Lördag räknar vi bort intervjun med dig, och har eventuellt istället med en redogörelse av all korrespondens kring detta istället. Du förstår, man måste kunna planera sådant här för att det ska funka. Häls Andrea”

 

Jag mailade till Bergmark:

”Hej Jörgen, Fick i denna stund ett sms från Andrea Edwards. I det lovar hon mig, jag citerar: ’… Har du inte svarat före Lördag räknar vi bort intervjun med dig, och har eventuellt i stället med en redogörelse av all korrespondens kring detta istället.’

Jag har svarat dig (er) att jag ställer upp, se mailet nedan. Men om ni fegar ut, och allt tyder på att ni gör det, så hoppas jag innerligt, att ni i stället redovisar all korrespondens mellan mig å ena sidan och dig, Andrea Edwards och Sveriges Television/Kspecial.

Kopior av det här mailet går till olika redaktioner

Vännenligen vladimir oravsky”

Detta mail gick i kopia till bland annat SVT:s K-special, (kspecial@svt.se).

 

Tjugo minuter senare hörde Edwards återigen av sig, återigen genom sms:

”Har läst ditt mail nu. Vi kan inte hålla på att sätta in pengar på ditt konto. Såklart. Utan vi gör så här. Om vi använder något kring din person i filmen, så blir det korrespondensen kring detta försök till att samtala med dig, samt din recension av Scum i Jönköping, som vi redovisar i filmen. Isåfall. Synd att du var så rädd. Andrea”

 

Att jag förmedlade min korrespondens med Jörgen Bergmark även till SVT:s K-special, (kspecial@svt.se) var för att hålla SVT underrättad. SVT pladdrar nämligen högt och överhövan gärna om de publiceringsregler som dess sändningar är ålagda att rätta sig efter. Här är dem, varsågod:

”De huvudsakliga reglerna för SVT:s publiceringsverksamhet finns i yttrandefrihetsgrundlagen, radio- och tv-lagen, SVT:s sändningstillstånd och SVT:s egna riktlinjer och etik.

(…)

Opartiskhet och saklighet

I SVT:s sändningstillstånd anges att Sändningsrätten ska utövas opartiskt och sakligt samt med beaktande av att en vidsträckt yttrandefrihet och informationsfrihet ska råda i televisionen.

Kravet på saklighet består av tre delar:

 • Uppgifterna ska vara sanna, faktakontrollen är avgörande.
 • Uppgifterna ska vara relevanta för det valda ämnet och inte ofullständiga.
 • SVT ska sända en rättelse om en felaktig uppgift förekommit i ett program. Observera att kravet också gäller det som visas i bild!

Kravet på opartiskhet innebär att en utpekad part som utsätts för kritik eller allvarliga anklagelser måste ges möjlighet att försvara sig. Genmäle ska beredas i efterhand om det är befogat och en begäran om genmäle ska behandlas skyndsamt.

Kontroversiella ämnen får inte skildras på ett ensidigt sätt om det inte klart framgår av programmets inledning vilken infallsvinkel det har. Balansering kan också ske med ett annat program som man hänvisar till.

Reportrar, programledare, och andra som genom sin ställning uppfattas som företrädare för SVT får inte ta ställning i kontroversiella frågor.” (Fet emfas är min.)

 

SVT:s ansvarstagare borde träda in redan på planeringsstadiet och erbjuda Edwardsgruppen en hjälpande hand för att opartiskt och sakligt kunna utforma SCUM-manifestets dokumentär. Och det är precis vad jag erbjöd. Jag är nämligen av den åsikten att det är bättre att stämma i bäcken än i ån, att det är bättre att förekomma än förekommas.

 

Edwards skriver: ”Vi kan inte hålla på att sätta in pengar på ditt konto. Såklart.”

Vad är det som är så ”såklart” med det?

Det finns ett givet svar på denna fråga som tränger sig på, och det är att Edwards vet att hon och hennes lejda medhjälpare på inget vis vill hålla sig till de på förhand överrenskomna fair play-reglen. Att Edwards planerar att bryta mot överenskommelsen både med mig och SVT sändningstillstånd. Att hon vill vinkla och vrida händelserna kring hennes framförande av SCUM-manifestet, så att bara hennes falska ”sanning” träder fram, det vill säga hon vill vilseleda och bedra SVT-publiken.

Kan det finnas andra anledningar?

Inte vad jag kan se. Femtioentusen är ingen peng att tala om i en SVT-produktion och dessutom skulle summan bara tillfälligt deponeras på ett konto, för att oavkortat och inom kort returneras om överenskommelsen mellan mig och team Edwards skulle hållas.

Men låt oss låtsas, att denna produktion inte kunde undvara femtioentusen under en vecka eller så. Då fanns möjlighet att låna denna peng och det helt utan säkerhet för mindre än 10-procentig ränta. Det finns flera välrenommerade finansinstitutioner som bjuder på denna möjlighet. 10 % på 51.000 är 5.100 kronor på ett år. Skulle pengen vara deponerad en hel månad, då pratar vi om 425 kronor, dvs. ungefär den summa som Edwards och Bergmark spenderar på en enda restaurangmiddag.    

 

I inlägget ”En manlig feminists anspråkslösa önskemål – Del 2: Andrea Edwards fegar ur”, det vill säga det inlägg som du håller på att läsa just nu, redovisar jag ALLT som skett under samtal/förhandlingen mellan Edwards och hennes grupp å en sidan och mig å den andra. En full transparens är nämligen absolut nödvändig när man har med illusionister och billiga gatutrollerikonstnärer att göra. Om det finns några gömda ess i rockärmen så är det definitivt inte i min.

 

Att Edwards och hennes lejda gäng kommer att klippa och klistra som andra i denna fuskgenre ökända manipulatörer, kommer inte att förvåna. Edwards har till och med förvarnat om det i hennes hittills sista sms (2014-02-20, kl 13.55): ”För att vara xtra tydligt, så vill illägga att det blir valda delar ur recensionen. Isåfall.”

Hur rimmar det med SVT:s ålagda krav på saklighet?: ”Uppgifterna ska vara relevanta för det valda ämnet och inte ofullständiga”. Inte alls. SVT verkar med sin tystnad lova att den är på Edwards snäva sida, så varför skulle Edwards bry sig!

 

Som sagt: Här bjuder jag på hela korrespondensen. Oredigerad. Jämför den sedan med det tendensiösa mischmasch Edwards kommer att bjuda på i hennes TV-dokumentär. Om det inte blir så, att hon inte ens kommer att nämna min recension av hennes sceniska utgåva av SCUM-manifestet. Det skulle också gynna hennes sak. Naturligtvis. Det är anledningen till varför Edwards ursprungliga avsikt var att inte bjuda mig till att medverka i hennes ”SCUM-dokumentär”.

Min recension av Edwards SCUM hittar du här:

http://www.susannavaris.com/blogg/2013/12/gastinlagg-oravsky-pa-scenkonstbiennalen-del-1-scum/

 

© Vladimir Oravsky

Om Susanna Holmén Waris

Susanna Holmén Waris, född 1968 i Salo, Finland, civilingenjör från KTH och frilanskonstnär som arbetar inom järnvägen. Bloggen handlar om allt från konst, politik och vetenskap till mode, humor och personliga erfarenheter. Välkommen!
Det här inlägget postades i feminism, gästinlägg, genus, journalistik, medier, Okategoriserade, politik och har märkts med etiketterna , , , , , . Bokmärk permalänken.

3 svar på Gästinlägg: En manlig feminists…del 2

 1. Malte Skogsnäs skriver:

  Underbart! Lite mer om den verklighetsfrånvända Andrea Edwards finns att läsa på http://juggen.wordpress.com/2013/02/07/stor-komik-i-uppdrag-granskning/

 2. Dreadlock skriver:

  Tack Vladimir. Mycket läsvärt som tangerar allmänbildningen idag , när den statliga scenkonsten kommer på tal..

 3. Klåda skriver:

  Har jag förstått detta rätt, Vladimir:
  1) hör själv av sig och ber att få medverka i en dokumentärfilm eftersom
  2) han anser sig ha skrivit ”den mest underbyggda och analytiska kritik” av SCUM-föreställningen och bör därför vara självskriven i dokumentären,
  3) när han till sist blir erbjuden att medverka vägrar han ställa upp på en intervju utan att få frågorna först,
  4) han avkräver löfte om att inga följdfrågor får ställas,
  5) och begär 51000 av licensbetalarnas pengar som garant för att löftet ska hållas, och har för avsikt att behålla dem om någon följdfråga ställs

  … och ni menar att Andrea Edwards är verklighetsfrånvänd???

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.