Mera Janouch

310798_2239916930367_1668698672_n-crop Janouch. Foto: Susanna Varis

Katerina Janouch, som jag redan skrev om här, har alltså börjat bena ut orsaken till varför till exempel den moderne, feministiske södermalmshipstern blivit asexuell. Det första av hennes inlägg kan läsas här. Janouch har nu kommit med ett nytt inlägg och där finns även jämställdismen med. Jag har svårt för att bekänna mig till något som helst fullständigt, politiskt eller ideologiskt paket, men jag delar många av jämställdismens åsikter (så som de framkommit på bloggen Genusdebatten till exempel, något färdigt ”program” finns inte att ta ställning till än). Janouch skriver:

”Kontentan är: Så har feminister bäddat och därmed får ni inte ligga. Skadeglatt är bara förnamnet. Ändå är företeelsen inte så enkel. Det är inte svart eller vitt på det sätt att ”män ska få vara män” och ”kvinnor ska vara kvinnor” och då kommer allt bli bra. Återställ patriarkatet! Låt männen ta hand om samhället och förpassa kvinnorna till spisen/barnpassningen, så kommer allas sexliv att blomstra! Tror ”jämställdisterna” på allvar att det var bättre förr? Att utveckligen i vår moderna värld enbart är stympande för den manliga sexualiteten? Är kvinnors behov/frigörelse/rättigheter till tex lika lön så pass hotfullt? Tycker en ”jämställdist” på fullt allvar att en kvinna bör veta sin plats och inte behöva bli förtryckt på grund av sitt kön? Jag är uppriktigt fascinerad.”

Resonemanget är till stor del en så kallad halmgubbe. Man hittar på en motståndare och ger den egenskaper som man sedan tar ställning emot. Det enda jag hittar i Ekvalists inlägg (som Janouch nämner) är:

”Jag vet inte vad ni tänker om detta, men själv tänker jag: som en bäddar får en ligga.”

Inte en tillstymmelse till någonting i den stil som Janouch beskriver. Det finns diskussion om huruvida feminismen kan vara en förklaring och en och annan skadeglad kommentar, men överlag seriöst menade funderingar kring hur feminismen, som den tar sig i uttryck i Sverige 2013, kan ha haft effekt på det beskrivna. Jämställdhetsfeministern (som Janouch också nämner) är en satirblogg, så som en bra sådan ska se ut (jag ser t ex inte SCUM som satir, det är en humorbefriad politisk pamflett). De andra bloggarna som nämns läser jag personligen inte (eller har inte hittills gjort), så jag avböjer att kommentera dem.

Jag skulle gärna vilja se exempel på de andra påståendena som Janouch har hittat på en jämställdistisk blogg.

Jag rekommenderar Janouch att läsa Anders på Genusdebattens svar till henne om hon inte har gjort det.

I övrigt verkar Janouch ändå vara nyfiken på och uppriktigt intresserad av även andra än det direkt feministiska perspektivet på saken:

”Och samtidigt anser jag att man ska kunna lyfta relationsproblem och förvirring i sexualiteten och i våra roller, samtidigt som man månar om jämställdhet och lika rättigheter och möjligheter.”

Bra, precis det som jämställdismen vill.

”För visst kan det bli fel när en grupp (kvinnor) som varit förtryckt, både strukturellt och i det privata, höjer sin röst. Revanschlusten är – inte helt oväntat – stor. Många kvinnor känner ilska, hat och bitterhet utifrån att de förtryckts och hämmats och mobbats av – ja, män (men även andra kvinnor förstås.) De globala orättvisorna på intet sätt lösta. Lika lön fortfarande en aktuell fråga. Stereotypa könsroller begränsar oss även 2013.”

Jämställdister anser överlag att förtrycket inte riktigt, inte ens historiskt, kan beskrivas så enkelt. Historiskt är det oftast en liten elit av män som innehaft makt, långt ifrån alla män. Majoriteten av männen har också varit förtryckta. Förtrycken ser olika ut för män och kvinnor. Personligen anser jag att kvinnor idag kan inte komma dragandes med förtryck som tog sig uttryck för hundra år sedan och kräva någon form av kompensation idag. På vad sätt är kvinnor förtryckta i Sverige idag? Svensk lagstiftning är könsneutral där den inte gynnar kvinnor, dvs det finns ingen lagstiftning som diskriminerar kvinnor, men det finns lagstiftning som diskriminerar män (delar av föräldrabalken och brottsrubriceringen kvinnofridskränkning till exempel). Globalt ser det annorlunda ut och där kan ofta mer insatser behövas just för kvinnors rättigheter och möjligheter. Jag kan fortsätta länge, men kort sagt vill jämställdismen inkludera båda könens problematik i arbetet för jämställdhet. Lika lön har avhandlats många gånger även på denna blogg. Män tenderar prioritera arbete och status, kvinnor relationer och hälsa. En delförklaring till den ca 6 % oförklarade löneskillnaden mellan gruppen män och gruppen kvinnor. Kvinnor nöjer sig också med mindre lön, en annan delförklaring.

”Fördomar frodas än. Kvinnor döms hårt, bedöms utifrån utseende och vikt (men detta drabbar även män! låt oss inte blunda för press som tex unga killar utsätts för) och flickor diskrimineras.”

Jag blir glad att Janouch kommer ihåg killarna här. En liten fråga: är det inte oftast så att det är andra kvinnor som dömer en kvinnas utseende? Vem ser till att hålla hela mode- och skvallertidningsbranschen under armarna, vem köper alla produkter som marknadsförs med anorektiska modeller? Vem bloggar och delar de här idealen vidare? Pojkar och män? Dömer inte kvinnor männen efter utseende kanske? Men jag håller med, osunda kroppsideal bör bekämpas och unga, både tjejer och killar, ska i möjligaste mån få lära sig att de duger precis som de är. Jämställdismen hävdar också att det inte handlar om en tävlan i lidande. Könens ”ok” ser olika ut, men båda har sina. Där kvinnor döms efter utseende, döms männen efter ekonomisk och annan status.

”Jag vill ha friheten att prata om alla perspektiv. Både för att kunna föra en vettig kamp för äkta jämställdhet – och samtidigt kunna ta upp vilka baksidor den kan föra med sig. Till exempel tjänar vi ingenting på att förneka hormonernas betydelse i sexualiteten. Könsroller är skapade utifrån sociala normer, men våra biologiska kön påverkas av faktorer som inte har med inlärda beteenden att göra. Men de inlärda beteendena utgår även från hormonell påverkan – samt från biologiska förutsättningar (som att kvinnorna är de som föder barn, den största skillnaden mellan oss.) Ja, jag vet att ”biologi” är ett rött skynke att vifta med – men likväl en verklighet vi måste förhålla oss till.  Bortsett från att könen är olika, betyder det inte att könen s frihet ska kapas. Förvirrande? Det är det, för många”

Välkommen till jämställdisterna, Janouch! Jämställdismen förespråkar kunskap baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet, inte politisk retorik. Jämställdister brukar anse att könsroller och vi alla som personer är produkter av biologi och socialisering, av både gener och miljö i samspel. Något som, det märks även i Janouch text här, är mycket tabu på sina håll inom feminismen.

”Men inte bara männens sexualitet/behov/uttryck har delvis gått vilse. Också kvinnorna är förvirrade. Vad vill vi ha? Vilka signaler sänder vi ut? Vad kräver vi? Och vad ger vi själva?

Nej, jag anser inte att ”varje penetration är en våldtäkt”, som de mest radikala feministerna skanderade.”

Ja, vad vill kvinnorna? Och vad vill feministerna? Sista meningen här är ett exempel på saker som fjärmat till exempel undertecknad från feminismen. Jag anser inte en stor del av rörelsen längre representera en kamp för jämställdhet (huruvida feminismen någonsin de facto varit en kamp för jämställdhet är en annan fråga, personligen har jag tidigare uppfattat att den har gjort det). I sina delar är den mycket mansfientlig, i andra delar har den lett till en pseudovetenskap vid namn genusvetenskap (feministisk teori maskerad till vetenskap och marknadsfört till politiker och genom dem till samhället i övrigt med t ex resultat att en 50/50-fördelning mellan könen inom alla samhällsområden ses som bevis för jämställdhet), ytterligare i andra är den ett karriärmedel och i ändå andra en lobbyism för kvinnors intressen. Den arbetar med att upprätthålla en ensidig bild av kvinnan som ett ständigt offer och mannen som en ständig förtryckare. Det kvinnliga omhuldas alltid som det goda och det rätta, medan manligheten och mannen har bespottats och föraktats i oändliga krönikor, artiklar, pjäser och bloggar. (Jämför naturlagen ”könsmaktsordningen”). Beskrivningen är inte rättvis för något av könen. Jämställdismen vill se människor som individer och kräver inte att människor ska göra vare sig ”könsstereotypa” eller ”normbrytande” val i sina liv.

Andra bloggar: Genusdebatten , Aktivarum

 – : – : – : –

Bifogar här Anders svar till Janouch från Genusdebatten:

Hej Katarina! Jag misstänker att du läser här.
Anders här, jag som skrev förra inlägget. Jag kallar mig inte jämställdist, för att jag är skeptisk till ismer överlag och kravet till att acceptera ett helt koncept. Humanist räcker bra, men jag skriver här för det ligger närmast mina åsikter i jämställdhetsfrågan. En god sak när man debatterar är att inte bygga halmgubbar och påskriva andra åsikter. Därför har jag lite problem med detta stycke i din text.

Så har feminister bäddat och därmed får ni inte ligga. Skadeglatt är bara förnamnet. Ändå är företeelsen inte så enkel. Det är inte svart eller vitt på det sätt att ”män ska få vara män” och ”kvinnor ska vara kvinnor” och då kommer allt bli bra[1]. Återställ patriarkatet[2]! Låt männen ta hand om samhället och förpassa kvinnorna till spisen/barnpassningen, så kommer allas sexliv att blomstra[3]! Tror ”jämställdisterna” på allvar att det var bättre förr? Att utveckligen i vår moderna värld enbart är stympande för den manliga sexualiteten?[4] Är kvinnors behov/frigörelse/rättigheter till tex lika lön så pass hotfullt[5]? Tycker en ”jämställdist” på fullt allvar att en kvinna bör veta sin plats och inte behöva bli förtryckt på grund av sitt kön? Jag är uppriktigt fascinerad[6].

Jag är uppriktigt fascinerad att du kan läsa så fel, tolka så galet och göra såpass många felslut som du gör.
[1] Var någonstans läser du att män ska vara män och kvinnor kvinnor? Om man har en humanistisk eller jämställdistisk människosyn är det individens rätt att uttrycka sig efter sin egen natur och känsla man står för. Den individ som inte följer könsnormen ska få göra det, men man kan inte förvänta sig att män och kvinnor som grupp kommer välja sina liv precis lika. Vi har olika biologi och till det har vi olika sociala normer. Att följa en social norm kan vara en trygghet eller en förbannelse. Det kan vara skönt att köpa några paketlösningar och inte bygga hela sin identitet från grunden, men alla ska få plocka ur alla godisskålar. Det är ett vanligt felslut bland feminister du gör, att när vi pläderar för att vi inte behöver sudda ut alla skillnader på gruppnivå tolka det som att individen ska styras in i en fix könsmall från födseln. Samma feltolkning som Nina Björk gjorde av Nörmarks text.

[2] Återställ patriarkatet? Intressant, det betyder att du anser att patriarkatet inte finns eller är mycket nerbrutet. Bra. Något patriarkat i egentlig mening kan vi inte prata om i Sverige. Det är definitivt inte äldre män som styr varken i familjen eller i samhället. Det finns fortfarande öar där kvinnor/män kommer till korta, men knappast något som kan kallas patriarkat utan hemmasnickrade definitioner.

[3]Var har du läst att någon här har skrivit att män ska styra samhället och kvinnor ska tillbaka till spis och barn? Citat tack! Oärlig argumentation är bara förnamnet.

[4] Nej det var inte bättre förr, men vägen framåt går genom att se båda köns situation och deras frågor. Utvecklingen i vår moderna värld är inte automatiskt stympande för sexualiteten, men att ständigt demonisera allt manligt och manlig sexualitet i synnerhet kommer få effekter. Annars är feminister snara att prata om strukturers påverkan, men du tror inte att all sågning av maskulinitet i media får effekt på en hel del män? Vi har unga män idag som växt upp med att höra hur allt de är är fel och destruktivt. Klart det påverkar dem, liksom unga kvinnor påverkas av idealen i modemagasinen. Dubbelmoralen är slående.

[5] Ditt bruk att håna manlig rädsla har tagits upp ovan, men jag slutar aldrig att förvånas över vilka könsideal många feminister egentligen appellerar till. Det är inte ovanligt att man pratar om småpojkar, inte man nog, är du rädd eller. En man ska alltså inte få vara rädd? Han ska ridderligt stiga åt sidan för kvinnor, bereda plats? Då är det inte en ny man ni vill ha. Då vill ni ha en riddare och fördelarna med de gamla könsrollerna (kvinnans skyddsvärde) samt fördelarna med de manliga, utan att betala priset. Btw, kvinnor får samma lön som män om de är beredda att betala priset. Man får mer betalt som utesäljare än affärsbiträde. Ändå är det nästan inga kvinnor som är beredd att bo 100 nätter per år på hotell borta från familjen. Du kanske kan svara på varför?

[6] Ja, vi tycker på fullaste allvar att en kvinna inte [ska] behöva bli förtryckt på grund av sitt kön. Inte män heller. Det är därför vi pläderar för könsneutral lagstiftning och att se båda köns frågor. Sen vill jag åter ha ett citat där någon här sagt att en kvinna ska veta sin plats.

Att få in så många fel på så få rader är imponerande. Magistern ger ett F på läsförståelse och argumentation.

/Anders

 – : – : – : –

18. juni: Ekvalist

Om Susanna Holmén Waris

Susanna Holmén Waris, född 1968 i Salo, Finland, civilingenjör från KTH och frilanskonstnär som arbetar inom järnvägen. Bloggen handlar om allt från konst, politik och vetenskap till mode, humor och personliga erfarenheter. Välkommen!
Det här inlägget postades i feminism, genusvetenskap, jämställdhet, kultur, medier, Okategoriserade, politik, pseudovetenskap och har märkts med etiketterna , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

24 svar på Mera Janouch

 1. Jonte skriver:

  Det är egentligen ganska enkelt.

  Normerna angående kvinnligt/manligt har skapats av flera orsaker, men en ganska stor faktor till varför så många av normerna och könsrollerna är så pass seglivade än idag trots att många av dom inte har någon praktisk funktion är att dom till stor del bygger på sexuell selektion, dvs vad heterosexuella män och kvinnor tycker är attraktivt hos det motsatta könet.

  Till exempel normen som säger att män ska vara starka, orädda, självsäkra och handlingskraftiga och kvinnor ska vara vackra, verbala, sociala och omhändertagande, lever ju kvar för att det är vad de flesta kvinnor respektive män tänder på hos varandra.

  Går man då in för att krossa dessa normer så kommer det knappast att göra underverk för attraktionskraften könen emellan. Ingen borde egentligen vara förvånad.

  • Susanna Varis skriver:

   Människan är på det sättet mycket av ett djur. Man söker sig till en partner som man är mer eller mindre biologiskt programmerad till att göra, eftersom man vill optimera chanserna till att få avkomma och kunna försörja den. Givetvis påverkar säkert även mera medvetna bedömningar och preferenser, men i den grundläggande attraktionen tror jag att en stor del är biologi. Biologin har lett fram till normerna.

   • Jonte skriver:

    Det är en kombo av såväl biologi, kultur och faktiska levnadsbetingelser. Tex har det visat sig att mäns preferenser vad gäller kvinnokroppar varierar beroende på tillgång till mat. Ju säkrare tillgång till mat desto smalare blir idealet (som i väst) är tillgången på mat begränsad blir idealet mulligare (som ofta är fallet i tredje världen) dock så är själva proportionerna (dvs förhållande mellan midja/höfter osv) tämligen konstanta. Rätt logiskt egentligen då lite hull är väldigt bra att ha i ett samhälle med återkommande perioder av svält men bara hälsofarligt när tillgången på föda är konstant.

    Läste också någonstans att kvinnors preferenser för muskulösa män med kraftiga manliga ansiktsdrag ökar ju våldsammare ett samhälle är.

 2. Ekvalist skriver:

  Eftersom Janouch uppenbarligen har läst min fråga får jag väl kommentera:

  ”Tror ”jämställdisterna” på allvar att det var bättre förr?”

  Svar: Allt var inte bättre förr. Men svenskarna hade mer sex förr. Bekämpandet av könsrollerna och den könsuppdelade förtrycksfördelningen i könsmaktsteorin kan ha en del i den förändringen, eftersom sexlösheten syns så särskilt tydligt på Södermalm.

  ”Att utveckligen i vår moderna värld enbart är stympande för den manliga sexualiteten?”

  Nej, inte enbart stympande. Men en av Janouchs intervjupersoner säger uttryckligen att han blir avtänd av att tilldelas skulden för patriarkatet. Se även föregående svar.

  ”Är kvinnors behov/frigörelse/rättigheter till tex lika lön så pass hotfullt? Tycker en ”jämställdist” på fullt allvar att en kvinna bör veta sin plats och inte behöva bli förtryckt på grund av sitt kön?”

  Svar: Nej, verkligen inte.

 3. Roffe skriver:

  Jag gillar kort och kärnfullt!
  ”Biologin har lett fram till normerna.”
  Det blir en utmaning att formulera det kortare:)

 4. Pingback: Katerina Janouch, Söderhipstern och Sexuellt förvirrade kvinnor 3.0 | Aktivarum

 5. Uffe skriver:

  Så bra att det inte idkas för lite sex på PK-malm, det skulle ju annars kunnat leda till än fler ungar att hjärntvätta på genuscertifierade dagis och kommunala syltor med rätt att lura i ungarna vad som helst. Otäcka människor ska helt enkelt inte ha ungar att utöva sin otäcka läggning på, så enkelt är det.
  Det andra i det hon skriver är däremot ganska otäckt. Hon drar slutsatser men visar med all önskvärd tydlighet att hon inte har gjort sin läxa. Fel slutsatser, flera påståenden som inte är sanna och samma hat mellan raderna som de flesta feminister idag är så duktiga på är några av exemplen. Kanske borde Janousch och andra feminister i framtiden studera motståndarlägret lite mer noggrant, att man har läst bloggar och inlägg är väl ett grundkrav som inte är alltför högt ställt. Att lägga orden i munnen däremot är inte någon framkomlig väg för debatten och inte heller så smickrande för den som använder den. Ändå ser man samma teknik igen och igen. Missuppfattningarna, felcitaten och de felaktiga slutsatserna om det som har skrivits i motståndarlägret är genomgående. Allt för att skapa en poäng och att visa att man själv har rätt. ”Påhitt” kallades det förr, ”fakta” kallas det av media och kultureliten på Pk-malm till vilken Janousch hör.
  Ändå låter hon andra tankar avspeglas också och det ska hon ha cred för. Den kanske finns en räddning även för de förtappade trots allt.

 6. Malte Skogsnäs skriver:

  För varje gång som någon feministkritiker får kritik tillbaka står det alltmer klart att feministkritikkritikerna aldrig läser feministkritikernas texter.

  • Susanna Varis skriver:

   Nej, sant. Var har Janouch fått de här åsikterna från till exempel? Klassisk halmgubbe. Enklast blir det ju att paketera ihop oss alla och klistra dit en etikett: hat (Sveland-metoden).

 7. Lavazza skriver:

  Varför skriver du att feminismen ”inte längre” är för jämställdhet? När var den det? Frågan är inte retorisk. Du brukar ha koll, så jag ber dig bara om detaljerna.

  • Susanna Varis skriver:

   Jag resonerar kanske mer om hur jag själv uppfattat feminismen. Jag var feminist förut och trodde att den stod för jämställdhet. Jag tror också att delar av feminismen och många som kallar sig feminister vill verka för riktig jämställdhet. Feminismen har dock i praktiken kommit att innebära en kvinnolobby, något som många inte riktigt insett. Huruvida feminismen som enhetligt begrepp (hur man nu definierar och avgränsar det) någonsin arbetat för riktig jämställdhet är jag inte tillräckligt insatt för att bedöma. Ska kanske ändra den formuleringen.

  • Bashflak skriver:

   Den svenska feminismen jobbade för jämställdhet fram till 1983, när de sista kvinnofrågorna gick i mål i Sverige. Arvsrätt, rösträtt, arbetsrätt, utbildningsrätt, aborträtt, rätt till barnomsorg etc. 1983 försvann de sista yrkesförbuden inom försvarsmakten. Ingen feminist jag debatterat mot har hittills lyckats påtala någon juridisk diskriminering av kvinnor senare än 1983, så det årtalet gäller tills vidare. Men i stället för att gå över till att driva mansfrågor för att komma närmare jämställdhet, fantiserade feminismen fram nya onödiga kvinnofrågor att jobba för, vilket åter tog oss längre bort från jämställdhet.

   Ungefär som skillnaden på Sverige och Litauen. I Litauen är det fattigt och smutsigt. Många barn bor på barnhem och lever i misär. Men de är inte allergiska. I Sverige har vi välstånd och hygien. Men våra barn har fler allergier än någonsin, för deras immunförsvar hittar på nya hot att jobba mot när det inte längre finns bakterier och smuts att bekämpa. Likadant fungerar den svenska feminismen efter 1983. Den fantiserar fram nya hot att bekämpa.

   • Lavazza skriver:

    I flera av de frågorna är män inte jämställda kvinnor och vad jag vet vill inte feminister att män ska vara jämställda med kvinnor. Män har exempelvis inte rätt att ta bort ett foster som hen annars skulle bli förälder till.

 8. Rick skriver:

  I mina ögon påminner Janouch svammel om vad jag läst om kyrkans reaktioner på Darwin. Innerst inne inser man att motståndaren har rätt, men man kan inte erkänna det, så man måste närma sig frågan via en ridå av enfaldigt och meningslöst pladder.

  Tack än en gång Susanna för en klarsynt analys. Det är alltid en glädje att upptäcka nya inlägg här på bloggen (också de där om konst är givande, för det är ett ämne jag varit totalt likgiltig inför, men ett och annat guldkorn har jag förmodligen plockat upp här på bloggen)

 9. Pingback: För lust, inte fägring, stor | En stilla undran

 10. Pingback: Söderhipsters kämpar med sig själva | Johan Grå

 11. Fugen skriver:

  Tack, Susanna

 12. Pingback: Sjunkande testosteronnivåer. | Malte on the Roxxx

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.