Normkritiken – den nya normen

Coco Coco Chanel, cool eller fin?

I dagens SvD beskrivs det normkritiska och genuspedagogiska arbetet på förskolan Paviljongen. Det berättas till exempel om att man inte har införskaffat nya eller slängt bort gamla när det gäller leksaker, man har möblerat om och på så vis åstadkommit ett annat innehåll i lekarna. Inget märkvärdigt eller särskilt upprörande, men när det gäller beskrivningen av det som uppnåtts och de exempel som lyfts fram, framträder en ny norm; de som agerar i enlighet med det motsatta könets traditionella roll betraktas positivt:

”När vi kommer till förskolan Paviljongen som arbetar med normkritisk pedagogik känns det nästan riggat. Kamil sitter på golvet och klär omsorgsfullt på en mörkhyad docka. Astrid kutar runt i poliskläder och jagar Sara som är tjuv. I boklådan ligger ”Varför gråter pappan?”.”

[…]

”Sara, Astrid och Erik har hunnit klä ut sig till bland annat katt, polis, älva och lejon och byggt med klossar medan vi suttit och pratat.

På frågan vad de vill bli när de blir stora svarar Sara doktor, Astrid doktor eller skollärare och Erik polis. Men de tar spontant en runda till och då har Sara och Astrid lagt till att de även kan tänka sig att bli poliser.

Men mest intersektionellt normöverskridande är ändå Astrid.

– Kan man bli tjuv? frågar hon.”

Efter en andra runda har alltså Sara och Astrid svarat tillfredsställande på frågan om framtida drömyrke. Astrid har dessutom uppmärksammat den svaga länken i resonemanget att normkritik per definition är av godo.

”Tidigare handlade genuspedagogik ganska mycket om att särskilja pojkar och flickor och träna dem på sådant som man ansåg att de inte var så bra på. Flickor kunde till exempel få öva på att vara modiga och hoppa från stenar och pojkar på att vara omhändertagande och ge fotmassage.

– Då har man osynliggjort alla barnen i gruppen. Det där har vi gått ifrån nu. Om man följer ett barn en hel dag kan jag garantera att det här barnet kommer att göra både ”pojksaker” och ”flicksaker”, säger Aisha Lundgren.”

Blandning i all ära, men vad händer med de barn som helst vill leka på för sitt kön traditionellt vis? Är man uppmärksam på att könet som företrädesvis social konstruktion är huvudsakligen en obelagd tes inom genusvetenskapen? Det är inte bara fullt möjligt, utan högst troligt, att det existerar skillnader i preferenser på gruppnivå mellan flickor och pojkar.

Även ålder har nu blandats in som en faktor i intersektionaliteten, men inte på det sättet som jag som lekman instinktivt skulle tolka begreppet; att man i de olika diskrimineringsgrunderna tänker sig att diskriminering på grundval av ålder ska stävjas. Nej, i den nya genuspedagogiken ser man en problematik i att högre ålder förknippas med mer kompetens. Till den milda grad att man faktiskt förbjudit födelsedagsfirande på sina håll i förskolorna:

”Ålder är en diskrimineringsgrund som föranlett livliga diskussioner i personalgruppen.

– Vi har diskuterat om det är bra att fira födelsedagar, när vi samtidigt jobbar så hårt med att utmana åldersmaktsordningen. Vi vill inte att man ska koppla inkompetens till att vara liten och mycket makt och kompetens till att vara stor. Men samtidigt hyllar vi detta att någon blivit ett år äldre som något fantastiskt.

På en småbarnsavdelning har man slutat att fira födelsedagar. På Paviljongen, där barnen är i åldern 3-5 år firas barnen på födelsedagen med fruktsallad, men medaljerna har dragits in. Till barnens förtret, visar det sig.

– Förut fick vi medaljer med så många år som vi fyllde, fast nu får vi inte det. Det var roligt när man fick medalj för man fick ta den med sig hem, berättar Astrid som är noga med att berätta att hon är 4,5 år och inte bara 4.”

Nej, hur skulle det se ut om barnen fick för sig att ökad ålder innebar mer erfarenhet och troligen mer kunskap? Här någonstans har det hela åter spårat ur fullständigt. I sin iver att utplåna alla andra normer och hierarkier än sina egna är man beredd att kasta det mesta gällande traditioner och riter på sophögen. Som liten är födelsedagen en stor sak för de flesta; man blir ett år äldre och lär sig att relatera sin tid på jorden till ett vidare begrepp om tiden, man blir (förhoppningsvis) firad eftersom det stora hänt att man kommit till världen. Jag skulle tro att det är få utanför genusvetarnas skara som ser födelsedagen som en rit kopplad till maktstrukturer.

”Är det inte att gå för långt att ta bort födelsedagsfirande?

– Det här är något vi får diskutera mer och man gör väldigt olika på våra förskolor. Just för att ålder är en så stark norm behöver vi inte vara rädda för att ta i. Människor i åldern 30-50 år har mest talan i samhället. Den normen tror jag är svår att rubba, men däremot är det vettigt att luckra upp den på olika sätt och visa att man kan ha olika kompetenser oavsett ålder, säger Aisha Lundgren.”

(Att människor i åldern 30-50 år har mest talan i samhället (om det nu är så, det skulle vara intressant hur man kommit fram till detta) står inte i något motsatsförhållande till att man kan ha olika kompetenser oavsett ålder.)

Slutligen är det något som skaver i följande:

”Det handlar också om hur man bemöter barnen. När en fyraårig pojke, som är stolt över sin nya svarta cykelhjälm, säger ”Om du ska köpa en hjälm till din flicka måste den vara rosa eller röd” är det lätt att den jämställdhetstränade pedagogens reptilhjärna svarar ”Alla barn kan ha alla färger”.

Men då är det lätt att tappa auktoritet för barnen vet mycket väl att de flesta pojkar inte har rosa hjälm.

Aisha, som fick just den frågan, hejdade sig lite och sa ”Men min dotter gillar svart”. ”Ja, coola tjejer kan ha svart”, svarade pojken.

– Då blir man lite frustrerad igen, men jag sa att ”jag har en klänning hemma som är svart och den är ganska fin”.

”Ja, svart kan vara fint också, jag tycker att du ska köpa en svart hjälm till henne”, svarade pojken.

– Det är ett ganska bra exempel att sträva efter att undvika att korrigera, men att utmana gränserna.”

Pojken i fråga har gjort iakttagelsen att fler flickor har rosa eller röd hjälm. Kanske har han sett hjälmarna uppdelade på flick- och pojkavdelningar på någon affär. Han konstaterar detta, varpå genuspedagogen blir frustrerad. Pedagogen berättar då om sin dotter som gillar svart och pojken replikerar med att coola tjejer kan ha svart (antagligen för att svart är en färg som signalerar bland annat coolt. Till skillnad mot genuspedagogen tolkar jag inte pojkens svar som att bara vissa, coola tjejer får ha svart, utan att har du svart så är du cool). Även detta svar är otillfredsställande för genuspedagogen och hon säger att hon tycker att hennes svarta klänning är fin (varför kopplingen svart – coolt skulle vara sämre än svart – fint, framgår inte. Är det inte snarare unket av pedagogen att envisas med att svart tillsammans med flicka måste vara fint istället för coolt?). Ja, svart kan vara fint också, tycker pojken. Genuspedagogen nöjd.

Jag har sagt det tidigare, men återigen: jag är ingen vurmare av trånga könsroller och självklart ska alla uppmuntras att förverkliga sig som de önskar (så länge de inte skadar sig själva eller andra), men bortsett från genusvetenskapens bristfälliga vetenskaplighet verkar genuspedagogiken oftast handla om att påföra en ny norm istället för de man kritiserar.

Tillägg:

Mera från Aisha Susanne Lundgren här. (På SVT Debatt om normkritik).

Ännu mera Lundgren, den här gången om rasism på Feministiskt Perspektiv:

”Nu är det 2013 och vi har haft välkammade kostymklädda rasister/fascister i Sveriges riksdag i snart en mandatperiod. Fascister kan debattera i tv på bästa sändningstid. Ledande nyhetsmedier publicerar fascistpropaganda och använder yttrandefriheten som argument för sin publicering. Polisen tillåts klä ut sig för att jaga papperslösa flyktingar i tunnelbanan och slå anti-fascistiska demonstranter medan nazister skriker heil Hitler? Statligt ägd radio censurerar anti-fascistisk musik.

Vi är redan långt över gränsen för vad det demokratiska samhället tål. De något yrvakna antirasistiska demonstrationerna kan knappast hindra den diskurs som redan etablerats på maktens arenor. Hatideologiernas strategiska grundretorik är redan befäst i riksdag, nyhetsmedia, debatt och offentliga samtal: det handlar om en argumentation för exkludering, hierarkisering, rasism och diskriminering i demokratins namn.”

[..]

”Alla journalister som inte är korrupta måste konsekvent vägra humanisera fascismen, vägra ge SD offerkofta och istället granska, kritisera och synliggöra SD-politikens icke demokratiska element. (Vi tackar Researchgruppen för en god start.) Vi medborgare måste vägra godta varje vinklad nyhetssändning, varje förmildrat och justerat inlägg där SD och andra rasister/fascister framställs som legitima debattörer.

Om det finns några icke korrupta tv-nyhetsredaktioner måste de vägra ge SD, rasister och fascister utrymme att propagera och argumentera för sitt hat. Och vi medborgare måste kräva att de gör det! De som formulerar de offentliga debatterna måste vägra ställa upp på fascisternas problemformuleringar. Om de inte gör det måste vi medborgare ställa dem till svars för deras reproduktion och legitimering av fascismen! Och statligt ägd media… tillhör oss svenska folket och vi bör kräva att vår media följer Sveriges demokratiska värderingar!”

Tänk så olika man kan uppfatta verkligheten.

Ytterligare mera Lundgren på Feministiskt perspektiv. All normkritik var visst inte så bra. Om Femens aktion i moskén på Södermalm.

”Att göra den sexuella kvinnliga kroppen till den enda möjliga offentliga kvinnokroppen, är ett genialt maktdrag. Denna logik innebär: var ett sexuellt feminint objekt – eller var osynlig. På detta sätt kan den patriarkala, kapitalistiska, sexistiska, manligt styrda västerländska kulturen alltid vinna, alltid återskapa kvinnors underordning.”

[…]

”Jag springer inte runt i butikerna där ni köper era sexiga kläder och hånar era klädval eller försöker få er att klä er som mig. Jag följer er inte in till era ”ställen” där ni väljer att exponera era kroppar och er sexighet/åtråbarhet och skriker att jag ska befria er från slaveriet under det patriarkala, sexistiska, kapitalistiska förtrycket. Jag kommer inte springande och hojtar att jag representerar er eftersom att ni är alltför svaga, hjärntvättade, obildade eller helt enkelt korkade för att representera er själva.” 

En till artikel (som faktiskt innehåller en och annan bra synpunkt), denna gången i Lärarnas nyheter. Om män i förskolan.

Publicerat i feminism, genus, genusvetenskap, historia, jämställdhet, journalistik, kultur, medier, Mode, Okategoriserade, politik, pseudovetenskap, religion | Etiketter , , , , , , , , | 29 kommentarer

Födelsedagskalas i Kista

Det var födelsedagskalas i Kista, en spännande, ny stadskärna i den växande Stockholm. Sport på skärmarna, laget från fäderneslandet klarade sig bra, hamburgare, tårta och ett par Guinness på det…man kan säga att i mina vänners och närmastes sällskap kommer jag aldrig att behöva oroa mig för att gå ner ett gram. Det var fantastiskt trevligt. Tack alla vännerna och framför allt Helene och Miche!

DSC_0314-50 DSC_0319-50 DSC_0321-crop-50-morkDSC_0322-50 Gotisk stämning i hooden här hemma på kvällen…

Publicerat i Okategoriserade | Etiketter , | Lämna en kommentar

Jämställdismen föremål för studie igen

Under det gångna året var jämställdismen som rörelse föremål för ett antal studier av varierande kvalitet. Crowbar fanns med på ett hörn i en konferensrapport med titeln Män som näthatar kvinnor och jag blev tillfrågad av studenten Emma Åhman om att medverka i hennes uppsats, dock utan vidare kontakt efter att jag ställt följdfrågor och vissa krav. Nu verkar en ny studie inom ämnet socialpsykologi vara aktuell och bloggarna Bashflak och En Stilla Undran har deltagit samt publicerat sina intervjuer. Läs gärna dessa om ni vill veta mera om jämställdism. Jag har ibland blivit kallad för antifeminist och mitt svar på det utnämnandet är: beskriv din feminism så säger jag om jag är anti. Mina åsikter kring jämställdhet utgår från den jämställdistiska grunden, men som i fråga om alla -ismer vill jag ogärna etikettera mig med något av dessa. Jag blir dock ofta förundrad hur mycket ilska en inställning som utgår från allas lika värde, rättigheter och skyldigheter, samt betonandet av individen före kollektivet kan väcka. Mitt motstånd mot feminismen riktar sig inte mot den klassiska feminismen med dess krav på lika rättigheter, den riktar sig mot avarterna i form av den moderna radikalfeminismen med dess manshat och den ovetenskapliga genusvetenskapen, som i stor utsträckning styr hur jämställdhetsarbetet ser ut i samhället.

Intervju med Bashflak

Intervju med En Stilla Undran

Publicerat i feminism, genus, genusvetenskap, jämställdhet, Okategoriserade, politik, pseudovetenskap | Etiketter , , , , , , | 4 kommentarer

Nytt år, ny misandri

pa_jorden_077 Den feministiska utopin…?

Magda Rasmusson från Grön ungdom har startat året med en starkt mansfientlig artikel på SVT Debatt. Texten är mediokert skriven och antagligen ett försök att parafrasera främlingsfientliga resonemang. (Jag antar att syftet är att visa på det absurda i sådana.) Resonemang som man för övrigt måste söka sig till de mer ljusskygga delarna av internet för att hitta. Om syftet är detta faller tyvärr försöket pladask för att utmynna i ett slentiranmisandriskt inlägg. Liknande åsikter om män (framförallt vita, heterosexuella och medelålders, eller sk cis-män) är närmast legio hos betalda skribenter på de stora dagstidningarna, i SVT och SR, för att inte nämna bloggosfären. (Exempel på detta hittas här.) Satiren eller parafrasen fungerar nämligen endast om resonemanget verkligen känns absurt för läsaren. Det gör det inte i det här fallet. Misstanken infinner sig då att syftet är att under täckmantel slå mot rasistiska resonemang och samtidigt passa på att slå mot män. Är fallet det senare kan man ju undra hur det står till med värdegrundsarbetet på SVT.

Några frågetecken kring artikeln:

”Det största hotet mot kvinnoförtrycket är män.” 

Jaa….ha? Med tanke på resten av innehållet ska det väl stå…ja, vad? Att män är det största hotet MOT kvinnoförtrycket. Det borde väl vara bra då…eller?

 ”I dag vore det mer lämpligt att diskutera utvisandet av män, snarare än invandrare.” 

Hur gör man med manliga invandrare? Vart ska svenska män utvisas…? Mars…?

”Det finns en grupp i samhället som man inte får prata om. Vi har alla sett dem, de har gått i våra skolor och vissa tvingas bo granne med dem. De är kriminella, förtrycker kvinnor och kostar multum för både rättsväsende och skola. Jag talar givetvis om männen.”

Jo, om män får man prata. Lite hur man vill faktiskt. I etablerad media. Om syftet är att visa på det orimliga med kollektiv skuldbeläggning faller parafrasen åter. I Sverige är det högst tillåtet att kollektivt skuldbelägga män, men inte att kollektivt skuldbelägga invandrare. I fallet brottslighet så har ju tyvärr dessutom gruppen invandrare en högre representation i statistiken än infödda. Andelen som begår brott är dock en liten del av befolkningen och det är lika illa att kollektivt peka ut invandrare som det är att kollektivt peka ut män. Dessutom begår även kvinnor brott. I fråga om relationsvåld är båda könen ungefär lika ofta utsatta, kvinnor utsätts dock i mycket högre utsträckning för det grova relationsvåldet.

”Men ingen föreslår att de ska utvisas eller förändras socialt – det skulle bli ramaskri. Trots alla fördelar det skulle innebära. Kostnaden för rättsväsendet och sjukvården skulle minska drastiskt, och tjejer skulle kunna umgås med män utan att löpa risk för att bli sexuellt utnyttjad.”

Nej, men från teaterscener medfinansierade av skattemedel proklameras det satiriska uttryck om att utrota alla män och ett feministiskt parti räknar på en konferens på kostnaden för manligheten. Inte jättelångt från artikelförfattarens tankegångar alltså. För övrigt är resonemanget kraftigt inspirerat av nazismen.

”Män står för 80 procent av alla brott. Tittar vi på våldsbrott är siffran hela 95 procent. Männen förpestar dessutom hela jorden med skyhöga koldioxidutsläpp från stora bilar och brutalt köttätande.”

Vad händer med de som begår de sista 10 % av brotten? För övrigt: och kvinnor äter baljväxter som de odlar biodynamiskt i sina blomlådor och fiser regnbågar? (Kvinnor ses ju i de moderna, feministiska sammanhangen som omyndiga medlemmar av en förtryckt grupp som aldrig kan tänkas bidra till något i samhället och långt mindre utkrävas ansvar för något.) Här har parafraserandet hoppat över till att bli en karikatyr/ett exempel på de sedvanliga, misandriska texterna vi serveras titt som tätt.

”Den som vill bekämpa våld och kvinnoförtryck på ett seriöst sätt borde alltså syssla med att krossa patriarkatet och öka jämlikheten. Eller utvisa männen, om de nu bestämt ska använda den metoden. Men vad ägnar sig extremhögern åt i stället?” 

Vad är nu detta patriarkat? Var det alla vi som ingår i samhället, eller var det bara männen? Eller vad? Varför just extremhögern? Förlitar sig artikelförfattaren på Svenska motståndsrörelsen för Sveriges framtid? Eller vilka är extremhögern? Är texten riktad till SD?

”Högerextrema på ledande positioner kallar kvinnor som motsäger dem för horor.”

Etablerade kulturcheferchefredaktörer och författare kallar män och andra som motsäger dem för kvinnohatare och anhängare av massmördaren Breivik.

”De hånar normkritik och genusforskning. Förslag som gör att människor ses som individer och inte kön.”

Normkritik handlar om att kritisera normer, t ex skollagens formuleringar om ”att motverka traditionella könsroller” handlar knappast om att se individer. De handlar om att motverka en traditionell roll. Om en individ vill agera i enlighet med den normen ska alltså detta motverkas. Genusforskningen handlar inte om någonting annat än att konstruera komplicerade teser baserade på feministisk ideologi kring socialt kön och att räkna biologiskt kön i alla sammanhang man kommer åt. Samt att könskoda även ting och beteenden.

För övrigt vet jag inte vilket som är värst, ”extremhögerns” problematiska inställning till kvinnor eller feminismens problematiska inställning (offermålandet, omyndigförklarandet, kollektiviserandet etc) till kvinnor.

En ny kategori tillkommer härmed på bloggen: misandri i media. Det finns oräkneliga exempel på detta bland de tidigare inläggen, men från och med nu samlar jag alla under samma kategori.

Andra om detta:

Aktivarum

Genusdebatten

Ekvalist

Tenebrism

WTF/Toklandet

Läs gärna Ekvalists årskrönika här och Jämställdhetsfeministerns feministiska årskrönika här.

Om hur det har sett ut på Twitter kan du läsa om hos Toklandet/WTF: Del 1Del 2Del 3 och Del 4

Tillägg (140104): 

En replik till ovan behandlade text på SVT debatt har nu publicerats. Här på Genusdebatten finns Eriks kommentarer till repliken.

 

 

Publicerat i blodtryckshöjare, feminism, genusvetenskap, jämställdhet, journalistik, medier, misandri i media, Okategoriserade, politik, pseudovetenskap, religion | Etiketter , , , , , , , , , , | 26 kommentarer

Förra årets sista konstverk – Evening Walk

Evening Walk mixed media 2013 adj jpg logo Evening Walk, mixed media 2013. Susanna Varis. 2600 SEK

Publicerat i Egna verk, Konst, kultur, lowbrow, Okategoriserade, pop surrealism | Etiketter , , , , , , , , | 2 kommentarer

Gott nytt år 2014!!!

newyear-jpg-kant-text

Publicerat i Okategoriserade | Etiketter , , , , | 6 kommentarer

Höjdpunkter året 2013

Dags att åter sammanställa årets höjdpunkter. I vanlig ordning är detta de bästa/roligaste händelserna för mig personligen från året, utan inbördes rangordning. Håll tillgodo!

1. London 

Åter en underbar och givande resa till London. Möte med morbror, massor av kultur och trevliga stunder på mysiga pubar:

DSC_0882-50 DSC_0885-50DSC_0175-50-mork

2. Ångbåtsturerna 

Med risk för att upprepa listan från 2012 även på denna punkt så var resorna med S/s Mariefred årets absoluta höjdpunkter:

DSC_0204-50

3. Finland 

Äventyrsresan utan bil till Finland blev riktigt lyckad tack vare benägen hjälp av släktingarna i Salo:

DSC_0298-50 14 kilometers promenad enkel väg till affären…en baggis. 

DSC_0383-50Att kunna lämna alla apparater hemma för en period är välbehövligt och mycket skönt. 

4. Marilyn Manson får min målning i födelsedagspresent

Hugh and Barb-50-textDen här målningen av Hugh och Barbara Warner, Brian Warners (aka Marilyn Mansons) föräldrar, gavs av fadern Hugh till sonen på hans födelsedag 5. januari 2013. Jag blev överväldigad. 

5. Vi blev sambos 

Uffe och jag blev sambos…

009-50

6. Wien

DSC_0485-50 Underbara, fantastiska Wien! I december.

7. Black Sabbath 

Det var en sann fröjd att se dessa levande legender, uppfinnarna av doom metal, live!

044-diff 047-crop

Dessutom fick vi tillfälle att träffa Eija och Mika…riktigt skoj! 

8. Årets utställningar 

I vanlig ordning var årets utställningar några av de riktiga höjdpunkterna. De brukar innebära mycken stress och ledighet som går åt, men det man får tillbaka i form av möten med människor och även kunder är obetalbart.

yDSC_0252-50 zzDSC_0274-50

Galleri T i juli

ingemar01-mjukkornSörmlandssalongen i oktober-november

DSC_0781

 Galleri Zebra, oktober

DSC_0847-crop DSC_0845-crop Fo-Ko på MOOD Stockholm i november

9. Citybanan 

Besöket nere i Citybanans tunnlar måste nog ändå räknas som en av årets höjdpunkter…

sonny01

10. Släktträff och födelsestaden 

I maj for vi till min mosters 70-årskalas i Salo, Finland. En riktigt rolig resa på alla sätt och vis. Barndomens miljöer, gamla och nya släktingar, god mat och dryck…vad mer kan man begära?

DSC_0011-50 DSC_0125-50

Ett av de gamla, fina träkåkarna som ännu existerar i staden. 

Det har varit ytterligare ett riktigt bra år. Självklart har även tråkiga saker hänt, men det goda och ljusa har ändå dominerat starkt. Dags att åter sortera och strukturera pusselbitarna i livet och se hur det nya året ska te sig. Nya planer och projekt, nya målsättningar. Jag känner mig åter glad och stark för att ta mig an det nya året. God fortsättning på er alla!

 

Publicerat i ångfartyg, Egna verk, events, finland, FoKo, Galleri T, Galleri Zebra, konsert, Konst, kultur, Marilyn Manson, musik, Okategoriserade, Utställning | Etiketter , , | Lämna en kommentar

Mansfritt2014

mansfritt3

Kristin Lundell beklagar sig i dagens SvD över att feminismen under 2013 tagits för given och ser hoppfullt på Belinda Ohlssons kommande serie om tillståndet hos den svenska feminismen (något för fackfolk, inte för journalister, skulle jag dock säga…)

Anledning att fundera över tillståndet för den svenska feminismen finns det dock. Något som heter #mansfritt2014 har nyligen poppat upp på Twitter och via en länk hittar jag till initiativet på en blogg driven av en person som beskriver sig på följande vis:

mansfritt2 Att någon vill piffa upp sitt trista radhusliv med lite feministisk revolutionsromantik må väl ha hänt, men hur tänker Gustav kring sitt eget kön? Hur känns det om man känner sig nödgad att censurera kulturella bidrag från personer med samma kön som en själv?  Och framför allt; hur blir mer sexism en kamp mot sexism? (Jag antar att syftet med kampanjen är att kompensera för den sk mansdominansen på kulturområdet). Kampanjen tycks ha väckt en hel del reaktioner, men tyvärr applåderar inte den feministiska falangen Gustavs initiativ unisont. Kommentarer på bloggen:

mansfritt Här kommer i åter till pudelns kärna; enligt denna representant för feministiskt tänkande så är Gustavs kön problematiskt. En annan kritisk röst är allas vår Kakan Hermansson:

”Jättemånga gör så här, det är inget nytt under solen att välja bort manlig populärkultur. Det är en överlevnadsstrategi för människor som förstått sig på hur världens ser ut, hur hatet mot kvinnor ser ut och den politiska världsordningen.

Men nej, inte nog att jag blir provocerad av detta. Denna upprepning av en av de vanligaste härskarteknikerna: nämligen osynliggörandet. Vi är som sagt många som levt såhär i flera år, många i decennier, det finns en hel rörelse som heter feminister. Utan MÄN BLIR KRÄNKTA.”

(Kakan är, som vi vet, en av de mest osynliggjorda personerna vi har i Sverige.) Och visst, rösta med fötterna är en metodik även jag brukar förespråka. Vill människor konsumera/avnjuta kultur som enbart skapats av rätt slags människor och ha detta som det överordnade kvalitetskriteriet så fine, vem är jag att tala om för dem hur de ska leva? Den här sortens utspel gör det dock svårare att argumentera för att feminismen skulle vara något positivt för både kvinnor och män.

Andra om Mansfritt2014:

Bashflak

Ekvalist har en bra sammanfattning av feminismåret 2013 här.

OT, men intressant av Sanna Rayman här.

Publicerat i blodtryckshöjare, feminism, Feminism - referensinlägg, genusvetenskap, jämställdhet, kultur, medier, Okategoriserade, politik, religion | Etiketter , , , , , , , , , , , | 19 kommentarer

Superhjälteblick

artievantrietFysikern Artie van´t Riet skapar konst genom att fotografera naturen med hjälp av röntgen. Läs och se mera här.

Publicerat i foto, Konst, Kuriosakabinettet, Okategoriserade, vetenskap | Etiketter , , , , , | 1 kommentar

Feministiska kolumnister alltså, det är alltid samma sak!

Johanna-Franden-580x340 Johanna Frändén. Foto: Aftonbladet

I dagens Aftonbladet finns ett bidrag i den feministiska folksporten ”gnäll på männen” skrivet av Johanna Frändén. Poängen med kolumnen kan tyckas något grumlig för oss som inte har som levebröd att skriva mansfientliga kolumner i feminismens namn. Frändén vill berätta om någon slags systerskap hon tillfälligt kände med en för henne helt okänd kvinna ur överklassen som under Svampen på Stureplan yttrat följande riktat till henne:

”Karlar alltså, det är alltid samma sak!”

Frändéns systerskap går med andra ord ut på att förenas i en gemensam klagan över de förfärliga männen. Till och med en privilegierad dam från Östermalm har detta ok att bära; att ha en man i sitt liv. Hu, sicket öde. Berätta gärna om ni hittar något annat budskap i texten.

Tillägg:

Inne i tidningen undrar nästa, feministiska kolumnist (Malin Wollin, fotbollsfru) varför vi fortfarande inte har haft en kvinnlig statsminister när kvinnor ändå är bättre än män:

”Det skulle vara betydligt lättare att leva om man tog de båda vännernas metod på allvar: om man tänkte att vi kvinnor är lite smartare och lite bättre än män överlag.
Men jag vill inte leva så.”

 

Publicerat i feminism, journalistik, medier, Okategoriserade, politik | Etiketter , , , , , , , | 13 kommentarer